Eesti | Vene
TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST TOILA VALLAS  ALATES 21.08.2017.
Lugupeetud TOILA Valla jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 21.08.2017.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad TOILA vallas.
Lisame uue, alates 21.08.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad ei muutu.

Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

TOILA vald alates 21.08.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 100 l 0,80 € 1,04 € - -
Konteiner
80 l 0,64 € 0,83 € 2,00 € 70,00 €
140 l 1,12 € 1,45 € 2,00 € 70,00 €
240 l 1,93 € 2,51 € 2,00 € 70,00 €
600 l 4,80 € 6,24 € 4,00 € 250,00 €
660 l 5,28 € 6,86 € 4,00 € 250,00 €
800 l 6,41 € 8,33 € 4,00 € 310,00 €
1500 l 12,01 € 15,61 € 10,00 € -
2500 l 20,01 € 26,01 € 13,00 € -
4500 l 36,02 € 46,82 € 15,00 € -
 
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 0,80 €
  
 
Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, tk* 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

Narva Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Narva linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine“ tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Narva linn on korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jagatud 3 (kolmeks) jäätmeveo piirkonnaks:

I Piirkond (Kreenholm), Piirkond II (Vanalinn), Piirkond III (Pähklimäe)

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud:

1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed),

2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber),

 

Seega,  alates 26.07.2017 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.


Alates 26.07.2017. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  prügikonteinerite tühjendamise osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima UUE lepingu OÜ EKOVIR enne nimetatud tähtaega.

Palume Teid allkirjastada leping digitaalselt või paberkandjal, ja saata meile tagasi 1 eksemplaar e-posti teel: narva@ekovir.ee  või posti teel Rahu 3, 21003,  Narva

 

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir
 

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
 
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 1,42 € 1,42 € - -  
0,14 1,42 € 1,42 € 1,91 € 60,00 €  
0,24 2,28 € 2,28 € 1,91 € 70,00 €  
0,36 2,28 € 2,28 € 3,59 € 100,00 €  
0,60-0,66 6,66 € 6,66 € 5,63 € 250,00 €  
0,77-0,80 9,24 € 9,24 € 5,99 € 310,00 €  
1,50 10,80 € 10,80 € 18,00 € 1070,00 €  
2,50 18,00 € 18,00 € 26,40 € 1370,00 €  
4,50 19,80 € 19,80 € 36,00 € 1750,00 €  
3 m3 6,00 € 6,00 € 48,00 € kokkuleppel  
5 m3 9,60 € 9,60 € 54,00 € kokkuleppel  
  Sügavkogumismahuti, 5 m3
Paber ja kartong 0,24 0,00 € 0,00 € 1,91 € 70,00 €  
0,60 0,00 € 0,00 € 5,63 € 250,00 €  
0,77-0,80 0,00 € 0,00 € 5,99 € 310,00 €  
2,50 0,00 € 0,00 € 26,40 € 1370,00 €  
4,50 0,00 € 0,00 € 36,00 € 1750,00 €  
3 m3 0,00 € 0,00 € 48,00 € kokkuleppel  
5 m3 0,00 € 0,00 € 54,00 € kokkuleppel  
   
   
Suurjäätmed 1m3 28,76€  
Tühisõit objektile 0,01 €  
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 9,24 €  

 
 
 

LISATEENUSED    
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel , kord 3,83 €
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel , kord 3,83 €
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17 €
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37 €
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00 €
biolagunev vooderduskott 140l ja 240l konteineritele 3,40 €
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50 €
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56 €
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84 €
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):
1.võimalus - 1lukk/kuu
11,50 €
2.võimalus – 1 lukk/kord 2.50 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete ( puulehed, oksad, pügatud muru)  äravedu, 1m3 28,76 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete(s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteinerisse paigaldatud jäätmetele) äravedu ; (50-liitrine kott/tk) 0,70 €
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu 1m3***
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus1m3****
28,76 €
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST SAKU VALLAS ALATES 01.07.2017.
Lugupeetud Saku valla jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.07.2017.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad Saku vallas.
Lisame uue, alates 01.07.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad ei muutu.
Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

Saku vald alates 01.07.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 150 l 0,02 3,60 - -
Konteiner
80 l 0,36  2,88 - 57,60
140 l 0,64  5,04 1,38 100,80
240 l 1,09  8,64 2,36 172,80
370 l 1,68  13,32 3,64 266,40
600 l -660 l 3,00  23,76 6,49 475,20
800 l 3,64  28,80 7,87 576,00
1100 l 5,00  39,60 10,82   792,00
2500 l 11,37  90,00 24,60 1800,00
4500 l 20,47  162,00 44,28 3240,00
 
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 3,60
  
Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):
Teenuse liik EUR
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta posti teel, kord 1,50
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 0,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 15,98
Lepingu muutmine, kord (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne.) 1,95
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk* 22,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 44,74
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 22,37
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), tk 44,74
Konteineri pesu (kuni 1100-liitrised konteinerid), tk 25,56
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile, konteiner 28,76
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile, konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 10,00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äraveo hind, m3 36,00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konterineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, m3 36,00
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest, m3 36,00
Hüvitus rikutud biolagunevate jäätmete eest, m3 36,00
Pakendatud aia- ja haljastu jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, m3 36,00
Kliendil tellitud lisateenuste hind, 1 teenus 36,00
 
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
 Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).


TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST JÕHVI VALLAS  ALATES 01.05.2017.
Lugupeetud JÕHVI Valla jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.05.2017.a. muutuvad segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad Jõhvi vallas.
Lisame uue, alates 01.05.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad  ei muutu.

Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

JÕHVI vald alates 01.05.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 50-100 l 0,52 0,68 - -
Konteiner
80 l 0,49  0,64 - 70,00
140 l 0,73  0,94 0,01 70,00
240 l 1,46  1,90 4,56 70,00
370 l 2,25  2,92 4,56 120,00
600 l 3,65  4,75 4,56 250,00
800 l 4,87  6,33 4,56 310,00
1500 l 18,27  23,75 9,60 -
2500 l 30,45  39,59 9,60 -
4500 l 54,81  71,25 9,60 -
 
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
  
 
Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, tk* 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).OÜ Ekovir pakub süvakogumismahutite jäätmeveo
teenust vabal turul Tallinna linnas.
Seoses sellega, et Tallinna Jäätmekeskus ja Baltic Waste Management on teada andnud, et lõpetatakse süvakogumismahutite korraldatud jäätmeveo leping,  teatame, et oleme valmis süvakogumismahutite jäätmeveoteenust pakkuma alates 14.aprillist 2017 järgmiste tühjendushindadega:

 

SORTEERIMATA SEGAOLMEJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU

HINNAKIRI (kehtib alates 14.04.2017 )

Konteineri maht
(m3)
Tühjendus   km-ta
(eur/kord)
Tühjendus   km-ga
(eur/kord)
Konteineri rent   km-ga
(eur/kord)
Konteineri müügihind   km-ga
(eur/kord)
1.3 m3 Molok 11.46 13.75 kokkuleppel kokkuleppel
3.0 m3 Molok 26.45 31.74 kokkuleppel kokkuleppel
5.0 m3 Molok 44.10 52.90 kokkuleppel kokkuleppel
        
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU

HINNAKIRI (kehtib alates 14.04.2017)

Konteineri maht
(m3)
Tühjendus
km-ta
(eur/kord)
Tühjendus
km-ga
(eur/mahuti)
Konteineri rent   km-ga
(eur/kord)
Konteineri müügihind   km-ga
(eur/kord)
1.3m3 Molok 16.50 19.80 kokkuleppel kokkuleppel
 
 
 
 
 
 

 

PABERJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU

HINNAKIRI (kehtib alates 14.04.2017)

Konteineri maht
(m3)
Tühjendus
km-ta
(eur/kord)
Tühjendus
km-ga
(eur/mahuti)
Konteineri rent   km-ga
(eur/kord)
Konteineri müügihind   km-ga
(eur/kord)
1.3m3 Molok 0 0 kokkuleppel kokkuleppel
3.0m3 Molok 0 0 kokkuleppel kokkuleppel
5.0m3 Molok 0 0 kokkuleppel kokkuleppel
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Meiega saab ühendust : Tallinn: Suur-Sõjamäe 31, tel. 60 53 869, e-post: tallinn@ekovir.ee
Tööaeg : E-R / 08:00 - 16:30
Vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks: Tellija nimi, kontaktandmed ( kontaktisiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number), süvakogumismahutite paiknemise aadress,  jäätmeliigiti : konteinerite suurus ja tühjenduse sagedus.
 
OÜ EkovirTEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST NARVA LINNAS  ALATES 01.05.2017.
Lugupeetud Narva linna jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.05.2017.a. muutuvad  konteinerite rendihinnad NARVA LINNAS.
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR
 
Narva linn  alates 01.05.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük (uus)
EUR/tk
Kilekott kuni 150 l - -
Segaolmejäätmed 140 l 1,91 € 60,00 €
240 l 1,91 € 70,00 €
370 l 3,59 € 100,00 €
600 l - 660 l 5,63 € 250,00 €
770 l - 800 l 5,99 € 310,00 €
1500 l 18,00 € 1070,00 €
2500 l 26,40 € 1370,00 €
4500 l 36,00 € 1750,00 €
SKM, 3 m3 48,00 € kokkuleppel
SKM, 5 m3 54,00 € kokkuleppel
Paber ja kartong 240 l 1,91 € 70,00 €
600 l 5,63 € 250,00 €
800 l 5,99 € 310,00 €
1500 l 18,00 € 1070,00 €
2500 l 26,40 € 1370,00 €
4500 l 36,00 € 1750,00 €
SKM, 3 m3 48,00 € kokkuleppel
SKM, 5 m3 54,00 € kokkuleppel
Pakendi jäätmed 800 l 5,99 € 310,00 €
1500 l 18,00 € 1070,00 €
2500 l 26,40 € 1370,00 €
4500 l 36,00 € 1750,00 €
 
 
 
 
 
Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik****):
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST TARTU LINNAS  ALATES 01.05.2017.
Lugupeetud TARTU linna jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.05.2017.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad Tartu linnas soses Aardlapalu prügila vastuvõtu hindade tõusuga.
Lisame alates 01.05.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.

Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad  ei muutu.

Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR
 
Tartu linn alates 01.05.2017 
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,70 € 0,80 € - -
Konteiner
80 l 1,12 € 1,28 € 0,00 47,29 €
140 l 1,94 € 2,24 € 0,00 58,80 €
240 l 2,69 € 3,09 € 0,00 70,00 €
kuni 370 l 3,64 € 4,18 € 0,00 115,00 €
600 l 4,66 € 5,35 € 0,00 250,00 €
660 l 5,12 € 5,89 € 0,00 250,00 €
770/800 l 6,22 € 7,15 € 0,00 250,00 €
1100 l 7,79 € 8,96 € 0,00 260,00 €
1500 l 10,62 € 12,21 € 0,00 490,00 €
2500 l 16,00 € 18,40 € 0,00 700,00 €
4500 l 28,80 € 33,12 € 0,00 850,00 €
süva 1,3 m3 8,32 € 9,57 € - -
süva 3 m3 19,20 € 22,08 € - -
süva 5 m3 31,99 € 36,79 € - -
 
Paber ja kartong 800 l 0,00 0,00 0,00 250,00 €
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00 €
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00 €
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00 €
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00 €
 
Biojäätmed 140 l 0,62 € 0,71 € 0,00 58,80€
240 l 1,08 € 1,24 € 0,00 70,00€
süva 1,3 m3 5,81 € 6,68 € - -
 
Tühisõit objektile kord 0,74 € 0,74 € - -
 
Kõik hinnad koos KM 20%
 
LISATEENUSED:
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele, tk 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.):
1. võimalus - 1 lukk/kuu
2. võimalus - 1 lukk/kord
 
11,50
2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastujäätmete (puulehed, oksad, pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete (s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteineritesse paigaldatud jäätmetele) äravedu; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid,
et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda.
Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks.
Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse
 jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
Kõik hinnad koos KM 20%TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST ASERI VALLAS  ALATES 10.04.2017.
Lugupeetud ASERI Valla jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 10.04.2017.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad ASERI vallas.
Lisame uue, alates 10.04.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.
 Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad  ei muutu.
 Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

ASERI vald alates 10.04.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 50 l 0,32 € 0,41 € - -
Jäätmekott kuni 100 l 0,63 € 0,82 € - -
Konteiner
80 l 0,52 € 0,67 € 1,92 47,24
140 l 0,89 € 1,16 € 3,36 58,80
240 l 1,54 € 2,00 € 5,76 70,00
370 l 2,30 € 3,00 € 8,64 115,00
600 l 3,83 € 4,98 € 14,40 250,00
800 l 5,11 € 6,65 € 19,20 250,00
1500 l 9,59 € 12,47 € 36,00 490,00
2500 l 15,98 € 20,78 € 60,00 700,00
4500 l 28,77 € 37,40 € 108,00 850,00
 
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 0,52€
 
 
Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik****):
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).
 Teavitame, et 01. aprillist 2017 muutuvad Ekovir OÜ väljaveoteenuste hinnad Tallinna jäätmeveopiirkondades, kus kehtib vaba turu süsteem ( Mustamäe, Haabersti, Kristiine, Õismäe-Järveotsa-Astangu), ning lisateenuste hinnad kõikides Tallinna piirkondades seoses käitlushindade tõusu, jäätmete transpordikulu kasvu ning arvete saatmisega seonduva postikulu kallinemisega.
 
Vaba turg  (kehtib alates 01.04.2017)        
           
Segaolmejäätmete mahuti  tühjendamine ja vedu:      
           
  Tühjendus         KM-ta Tühjendus     KM-ga Graafikuväline tühjendus / KM-ga Konteineri rent    KM-ga  
Konteineri maht m3  
  EUR/kord EUR/kord EUR/kord EUR/kuu  
Jäätmekott kuni 0,04 - 0,15 1,30 1,56 2,03 -  
0,14 2,99 3,59 4,67 1,62  
0,24 3,50 4,20 5,46 1,98  
0,37 4,05 4,86 6,32 2,18  
0,6 5,31 6,37 8,28 4,50  
0,8 7,08 8,50 11,05 4,50  
1,1 9,74 11,69 15,20 5,70  
2,5 20,16 24,19 31,45 15,00  
4,5 31,28 37,54 48,80 18,00  
Suurjäätmed EUR/m3 15,24 18,29   -  
Suurjäätmete kogust hinnatakse visuaalselt.        
           
Biojäätmete mahuti  tühjendamine ja vedu:        
           
  Tühjendus         KM-ta Tühjendus     KM-ga Graafikuväline tühjendus Konteineri rent    KM-ga  
Konteineri maht m3  
  EUR/kord EUR/kord EUR/kord EUR/kuu  
0,14 2,31 2,77 3,60 1,62  
0,24 3,15 3,78 4,91 1,98  
           
Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel  
segaolmejäätmete hinnakirja.          
           
Vanapaberi/ kartongi mahuti  tühjendamine ja vedu:      
           
  Tühjendus         KM-ta Tühjendus     KM-ga Graafikuväline tühjendus Konteineri rent    KM-ga  
Konteineri maht m3  
  EUR/kord EUR/kord EUR/kord EUR/kuu  
0,24 tasuta tasuta tasuta 1,98  
0,37 tasuta tasuta tasuta 2,18  
0,6 tasuta tasuta tasuta 4,50  
0,8 tasuta tasuta tasuta 4,50  
2,5 tasuta tasuta tasuta 15,00  
4,5 tasuta tasuta tasuta 18,00  
           
Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel  
segaolmejäätmete hinnakirja.          
           
Lisateenused          
Teenuse liik     Ühik EUR / KM-ga  
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel kord 3,83  
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel kord 3,83  
Korduva veograafiku väljastamine posti teel (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) kord 1,96  
Jäätmetõendi väljastamine     kord 19,17  
Lepingu muutmine (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne.) kord 1,95  
Konteineri paigaldus / äravedu kuni 0,14 m3-1,10 m3 tk 25,37  
Konteineri paigaldus / äravedu 1,10 m3- 4,50 m3 tk 45,00  
Kleebis jäätmemahutile     tk 2,50  
Vana mittestandardse konteineri äravedu   tk 25,00  
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 11,50  
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 15,50  
Konteineri pesu (1,10 m3 - 4,5 m3 konteinerid)   tk 46,84  
Konteineri pesu ( 0,14 m3 kuni 1,10 m3 konteinerid) tk 30,56  
Lukuaasade paigaldus     tk 28,76  
Vooderduskoti paigaldus 140 liitrit tk 1,92  
Vooderduskoti paigaldus 240 liitrit tk 1,92  
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.) kuu 11,50  
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, €/m3 28,76 28,76  
           
           
Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ning konteineri pesu tasu
vastavalt kehtivale hinnakirjale.          
 TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST SILLAMÄE LINNAS  ALATES 01.03.2017.

Lugupeetud Sillamäe linna jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.03.2017.a. Ekovir OÜ tõstab olmejäätmete kogumishinda Sillamäe linnas.

Alates 01.03.2017.a. -  maksumus 1 elaniku pealt kuus on – 2,82€ (koos KM 20%), organisatsioonidele ja ettevõtetele kehtib 1 tonni jäätmete hind - 78,00€ (koos KM 20%).

Hindade tõus on tingitud AS Uikala Prügila vastuvõtuhindade suurenemisega.

Kõik muudatused on kooskõlastatud Sillamäe Linnavalitsusega


Lugupidamisega,

OÜ EKOVIR
TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST JÕHVI VALLAS  ALATES 01.03.2017.
Lugupeetud JÕHVI Valla jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.03.2017.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad Jõhvi vallas.
 
Lisame uue, alates 01.03.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.
 
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad  ei muutu.
 
Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

JÕHVI vald alates 01.03.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 50-100 l 0,63 0,82 - -
Konteiner
80 l 0,60  0,78 - 70,00
140 l 0,88  1,14 0,01 70,00
240 l 1,78  2,31 4,56 70,00
370 l 2,73  3,55 4,56 120,00
600 l 4,43  5,76 4,56 250,00
800 l 5,91  7,68 4,56 310,00
1500 l 22,16  28,81 9,60 -
2500 l 36,94  48,02 9,60 -
4500 l 66,49  86,44 9,60 -
 
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
 
Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik****):
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Jõhvi: Kaasiku 28, tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee

 

Arvelduskonto (SwedBank): EE062200221054155625

Narva: Rahu 3, tel. 35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee   Arvelduskonto (SEB): EE231010220036853017
Tallinn: Suur-Sõjamäe 31, tel. 60 53 869, e-post: tallinn@ekovir.ee   Arvelduskonto (Nordea): EE371700017003268308
Tartu: Ropka tee 27, tel. 7 333 660, e-post: tartu@ekovir.ee   Tööaeg: E-R / Пон.-Пят 08:00 - 17:00 (lõuna 12:00 - 13:00)
Reg. Nr: 11003148   Tööaeg (Tallinn): E-R / Пон.-Пят 08:00 - 16:30
KMKR: EE100898057    
© 2009-2017 EKOVIR OÜ