Eesti | Vene

Üldine Informatsioon

Multilift

Konteinerisse tohib ladustada ehitus-lammutusjäätmeid ning muud olmejäätmeid. Ei tohi panna ohtlikke jäätmeid. Konteinerisse ladustatava prügi kaal ei tohi ületada 10 tonni või mitte kõrgemale kui konteineri ääred. Laadi alla tellimuse avaldus

 

Kui klient ei taga konteineri teenindamiseks vajalikku ligipääsu või kui auto ei saa konteinerit võtta seoses ülekaalu või üle äärte laotud prügiga, tuleb kliendil tasuda tühisõidu eest 30€.

 

Konteineri suurused (ehitus-lammutusjäätmed)

Konteineri maht, m3 Pikkus, m Laius, m Kõrgus, m Max kaal, t
12 5,40 2,50 1,05 10
20 5,40 2,50 1,75 10
30 6,10 2,50 2,10 10

 

Hinnakiri (kehtib alates 01.07.2011)

Multilifti tüüpi konteinerite hinnakiri:

Konteineri maht, m3

 

Paigaldamine, €

KM-ta/KM-ga

Veo hind, €

KM-ta/KM-ga

Hind kokku, €

KM-ta/KM-ga

12, 20, 30 26,67 / 32,00 35,00 / 42,00 61,67 / 74,00

 

Multilifti tüüpi konteinerite rent:

Konteineri maht, m3 Periood

Konteineri rent, €

KM-ta/KM-ga

12 1 päev 2,13 / 2,56
20 1 päev 4,17 / 5,00
30 1 päev 5,83 / 7,00

 

Veo hinnale lisandub hinnakirja alusel Uikala prügila ladustustasu vastavalt kaalule.

 

Uikala prügila hinnad (kehtib alates 01.01.2019):

Jäätmete nimetus Jäätmete kood

1 tonn, €

KM-ta/KM-ga

Muud olmejäätmed 20 03 99 98,00 / 117,60
Ehitus- ja lammutuspraht 17 09 04 105,00 / 126,00

Käesolevad konteineri paigalduse ja äraveo hinnad kehtivad ainult Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna piires.

 

Prügi sorteerimise juhend

Miks prügi sorteerida?

Mida arenenum on ühiskond, seda rohkem prügi toodetakse. Seetõttu kasvab tekitatava prügi hulk aastatega, erandiks pole siin ka Eesti. Rohkem prügi tähendab aga suuremat tarbimist ja ressursside raiskamist. Et seda protsessi pidurdada, on hädavajalik jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine. Siis jääb eluks vajalikke ressursse ka tulevastele põlvedele. Enamikku tekkivatest jäätmetest saab kodus sorteerida. Mida rohkem prügi sorteerida ja vanu esemeid taaskasutusse saata, seda vähem jäätmeid jääb konteinerisse ja vähem tuleb jäätmeveo eest maksta. Seega kokkuvõttes tuleb prügi sorteerimine tarbijale odavam. Kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest suurema osa moodustavad pakendid, toidujäätmed ja vanapaber. Vähemalt vanapaberi, pakendid, toidujäätmed ja ohtlikud jäätmed peaks iga elanik oma muust prügist eraldama, et säästa looduslikke ressursse.
 

Prügiveo reeglid:

Igal ühistul või üksikul majapidamisel on kohustus sõlmida jäätmevedajaga jäätmekäitlusleping. Prügikonteinereid tuleb tühjendada sellise sagedusega, et oleks välditud konteinerite ületäitumine ning haisu ja kahjurite teke. Vastavalt jäätmeseadusele tuleb tiheasustusalal konteinerit tühjendada vähemalt üks kord kuus. Seetõttu tuleks valida sobiva suurusega konteiner, mis vastaks tekkivate jäätmete hulgale.

 

Kuidas prügi sorteerida?

Paberi ja papi konteinerisse tuleb panna:

 • Ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid
 • Vihikud, trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid
 • Ümbrikud, kaanteta raamatud
 • Pappkastid ja -karbid, paberkotid jms puhtad paberpakendid
 

Paberi ja papi konteinerisse ei tohi panna:

 • Määrdunud või vettinud paberit ja pappi
 • Majapidamispaberit
 • Kasutatud pabernõusid
 • Kartongist joogipakendeid, kilet
 • Foolium- ja kopeerpaberit
 

Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna:

 • Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed
 • Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid
 • Toataimed ja lõikelilled
 

Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna:

 • Toiduõli, piima, hapupiima, suppi, kastmeid ja muid vedelaid toite ja toiduaineid
 • Vedelikke
 • Suuri konte
 • Kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsukonisid, pakendeid, vahatatud ja kiletatud pappi ja muid bioloogiliselt mittelagunevad jäätmeid
 

Pakendikonteinerisse tuleb panna:

 • Plastpakendid: jogurti- ja võitopsid; õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt kreemipurgid, šampoonipudelid); plastnõud ka karbid; kilekotid ja pakkekile; muud puhtad plastpakendid
 • Klaaspakendid: pandimärgita klaasist pudelid, klaaspurgid, muud puhtad klaaspakendid
 • Metallpakend: konservikarbid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ja korgid, muud puhtad metallpakendid
 • Joogikartong: Puhtad kartongist piima-, mahla- ja jogurtipakendid
 

Pakendikonteinerisse ei tohi panna:

 • Toiduga määrdunud ning pooleldi täidetud pakendeid, plastist mänguasju, ohtlike ainete pakendeid (nt kodukeemia), aerosoolpakendeid (nt juukselakk), akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne
 

Ohtlike jäätmete kogumispunkti tuleb viia:

 • Jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid
 • Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis
 • Elavhõbedalambid
 • Aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed
 • Kemikaalide ja pestitsiidide jäätmed
 • Elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmed
 • Patareid ja akud

 

Konteinerite kasutusjuhend

1. Konteiner on ette nähtud olmeprügi kogumiseks jäätmete tekitaja territooriumil.
2. Konteineri paigaldus toimub spetsiaaltehnika abil ja konteinerit ei tohi ümber paigutada ilma jäätmekäitlusettevõtte nõusolekuta.
3. Konteiner peab olema paigaldatud kõvale ja siledale alusele (näiteks asfalt, betoon, metallplaat vms pind).  
4. Ratastega konteinerite kõik rattalukud peavad olema alati lukustatud asendis (v.a. konteineri tühjendamise ajal
jäätmekäitleja poolt).
5. Keelatud on ronida konteineri peale või rippuda konteineri küljes, konteinerit tõugata või tõmmata. Konteiner võib kaotada tasakaalu ja kukkuda ümber.
6. Konteineri täitmine toimub ainult läbi täitmisluukide, mis asuvad konteineri peal.
7. Enne konteineri täitmise protseduuri algust tuleb veenduda, et konteiner asub ohutul tasasel pinnal ja on välistatud konteineri ümberkukkumine täitmise ajal.
8. Avastatud konteineri riketest või ohtlikkusest tuleb koheselt informeerida jäätmevedajat.
9. Konteineri luukide avamiseks tuleb kasutada kahte kätt ja võttes kinni luugi käepidemest avada luuk kuni konteineri pinnani.
10. Enne konteineri täitmise protseduuri algust tuleb veenduda, et konteineris on piisavalt ruumi jäätmete paigutamiseks konteinerisse, konteineri luukide abil ei tohi teostada konteineris olevate jäätmete kokkupressimist.
11. Jäätmete paigaldamine konteineri kaantele ja riputamine konteineri külgedele või otstele on keelatud.
12. Keelatud on ladustada konteineritesse ohtlikke-, suuregabariidilisi-, vedelaid- ja ehitusjäätmeid. Tuhk peab olema eelnevalt maha jahutatud.
13. Peale konteineri täitmisluugi avamist ja veendumist, et konteineris on piisavalt ruumi, paiguta jäätmed konteinerisse.
14. Tuulise ilmaga tuleb konteineri täitmisluukide avamisel ja jäätmete konteinerisse paigutamisel olla eriti ettevaatlik ning tähelepanelik vältimaks vigastuste tekitamist nii isikutele kui konteineritele.
15. Keelatud on avada metallkonteinerite suuri tühjendusluuke (välja arvatud jäätmevedaja teenindavad töötajad).
16. Keelatud on ronida konteinerite sisse.
17. Peale konteineri täitmist tuleb sulgeda kõik täitmisluugid.
18. Konteineri täitmisluuk tuleb sulgeda viisil, millega ei kaasne konteineri rikkumist või lõhkumist, ja vältida vigastuste tekitamist isikutele.
19. Konteineri ümbrust ei tohi risustada jäätmete, mööbli, koduelektroonika ega ehitusjäätmetega.
20. Tuleohutuse tagamise eesmärgil tuleb konteiner paigaldada eluruumidest vähemalt 3,5 meetri kaugusele ja vältida autode parkimist lähemale kui 3,5 meetrit konteineri perimeetrist.
21. Konteineri kasutaja vastutab konteineri ettenähtud otstarbel kasutamise eest ja peab kontrollima, et konteineri juures ei viibiks isikud, kes ei ole seotud konteineri kasutamisega.
22. Konteineri tühjenduse käigus tuleb jälgida, et konteineri juures ei viibiks kõrvalisi isikuid (ohutsoon 3,5m).
23. Konteineri kasutaja vastutab, et jäätmete vedajal on konteinerite tühjendamise ajal tagatud vaba juurdepääs.
24. Jäätmete paigutamisel konteinerisse ja seal jäätmete hoidmisel väldib konteineri kasutaja jäätmete konteineri külge külmumist ja omavahel kokkukülmumist , mis võib takistada konteineri normaalset tühjendamist.

25. Konteineri kasutaja hoolitseb, et konteinerites olevate jäätmete mass ei ületaks allolevaid piirnorme:
Jäätmemahuti suurus liitrit Jäätmete kaaluline piirnorm, kg
80 20,00
140 35,00
240 60,00
370 75,00
600 115,00
800 150,00
1500 270,00
2500 425,00
4500 720,00

Harjumaa

Kesklinna piirkond (kehtib alates 01.11.2016)

Mahuti rent:

Konteineri maht
m3

Konteineri rent KM-ta

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

0,14 1,35 1,62
0,24 1,65 1,98
0,37 1,82 2,18
0,60 3,75 4,50
0,80 3,75 4,50
1,10 4,75 5,70
2,50 12,50 15,00
4,50 15,00 18,00


Biolagunevate jäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kuu

0,14 2,17 2,60 2,24
0,24 2,54 3,05 2,88

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Paberjäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kuu

0,24 1,84 2,21 2,88
0,60 2,49 2,99 3,52
0,80 3,33 3,99 3,52
2,50 6,09 7,31 7,03
4,50 10,97 13,16 11,60

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Lasnamäe piirkond nr. 10, 11, 12 (kehtib alates 01.11.2016)

Mahuti rent:

Konteineri maht
m3

Konteineri rent KM-ta

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

0,14 1,35 1,62
0,24 1,65 1,98
0,37 1,82 2,18
0,60 3,75 4,50
0,80 3,75 4,50
1,10 4,75 5,70
2,50 12,50 15,00
4,50 15,00 18,00


Biojäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

0,08 1,60 1,92 - -
0,14 1,81 2,17 2,88 65,19
0,24 2,24 2,68 3,52 72,86

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Paberjäätmete, kile, joogipakendi kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

0,24 0,64 0,76 3,52 72,86
0,60 0,64 0,76 9,00 153,39
2,50 0,64 0,76 32,00 575,20
4,50 0,64 0,76 40,00 682,45
Lahtised jäätmed, EUR/m3 0,64 0,76 - -

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Saku vald (kehtib alates 01.07.2019)

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott        
Jäätmekott kuni 150 l 0,12 3,60 - -
Konteiner        
80 l 0,77 2,88 - 57,60
140 l 1,34 5,04 1,38 100,80
240 l 2,30 8,64 2,36 172,80
kuni 370 l 3,55 13,32 3,64 266,40
600 l - 660 l 6,34 23,76 6,49 475,20
770/800 l 7,68 28,80 7,87 576,00
1100 l 10,56 39,60 10,82 792,00
2500 l 24,00 90,00 24,60 1800,00
4500 l 43,20 162,00 44,28 3240,00
Paber ja kartong 800 l 0,01 0,01 7,87 576,00
1100 l 0,01 0,01 10,82 792,00
2500 l 0,01 0,01 24,60 1800,00
4500 l 0,01 0,01 44,28 3240,00
Biojäätmed 140 l 0,01 0,01 1,38 100,80
240 l 0,01 0,01 2,36 172,80
Biojäätmete vooderduskoti paigaldus tk 140 liitrit 1,92
240 liitrit 1,92

Tühisõit objektile

1 kord 3,60

 

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):

Teenuse liik EUR
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta posti teel, kord 1,50
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 0,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 15,98
Lepingu muutmine, kord (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne.) 1,95
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk*

22,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 44,74
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 22,37
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), tk 44,74
Konteineri pesu (kuni 1100-liitrised konteinerid), tk 25,56
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile, konteiner 28,76
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile, konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 10,00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äraveo hind, m3 36,00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konterineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, m3 36,00
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest, m3 36,00
Hüvitus rikutud biolagunevate jäätmete eest, m3 36,00
Pakendatud aia- ja haljastu jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, m3 36,00
Kliendil tellitud lisateenuste hind, 1 teenus 36,00

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Vaba turg / Padise (kehtib alates 01.04.2017)

Segaolmejäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:
Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Jäätmekott kuni 0,04 - 0,15 1,30 1,56 2,03 -
0,14 2,99 3,59 4,67 1,62
0,24 3,50 4,20 5,46 1,98
0,37 4,05 4,86 6,32 2,18
0,6 5,31 6,37 8,28 4,50
0,8 7,08 8,50 11,05 4,50
1,1 9,74 11,69 15,20 5,70
2,5 20,16 24,19 31,45 15,00
4,5 31,28 37,54 48,00 18,00
Suurjäätmed EUR/m3 15,24 18,29   -
Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise hinnast / kord        

 

Suurjäätmete kogust hinnatakse visuaalselt.


Biojäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,14 2,31 2,77 3,60 1,62
0,24 3,15 3,78 4,91 1,98

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Vanapaberi/kartongi mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,24 tasuta tasuta tasuta 1,98
0,6 tasuta tasuta tasuta 4,50
0,8 tasuta tasuta tasuta 4,50
2,5 tasuta tasuta tasuta 15,00
4,5 tasuta tasuta tasuta 18,00

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.Lisateenused:
Teenuse liik Ühik

EUR KM-ga

Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel kord 3,83
Lepingu korduv saatmine kord 5,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine kord 19,17

Lepingu muutmine (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne)

kord 1,95
Lepingu ümbervormistamine tk 3,95
Konteineri paigaldus / äravedu kuni 0,14 m3 - 1,10 m3 tk 25,37
Konteineri paigaldus / äravedu 1,10 m3 - 4,50 m3 tk 45,00
Kleebis jäätmemahutile tk 2,50
Vana mittestandardse konteineri äravedu tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 15,50
Konteineri pesu (1,10 m3 - 4,5 m3 konteinerid) tk 46,84
Konteineri pesu (0,14 m3 kuni 1,10 m3 konteinerid) tk 30,56
Lukuaasade paigaldus tk 28,76
Vooderduskoti paigaldus 140 liitrit tk 1,92
Vooderduskoti paigaldus 240 liitrit tk 1,92
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms) kuu 11,50
Konteineri mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, €/m3 28,76 28,76

 

Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ning konteineri pesu tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Süvamahutid (kehtib alates 14.04.2017)

Sorteerimata segaolmejäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 11,46 13,75 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 26,45 31,74 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 44,10 52,90 kokkuleppel kokkuleppel


Biojäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 16,50 19,80 kokkuleppel kokkuleppel

 

Paberjäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 0 0 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 0 0 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 0 0 kokkuleppel kokkuleppel

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Lepingute sõlmimine tööpäeval  9.00 kuni 16.00 müügiesinduses - tel 605 3866 ja 605 3869 
e-mail: tallinn@ekovir.ee.

Tellimuste vastuvõtmine vastavalt lepingule dispetšerteenistuses - tel 605 3866 ja 605 3869.
Vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks: Tellija nimi, kontaktandmed ( kontaktisiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number), süvakogumismahutite paiknemise aadress,  jäätmeliigiti: konteinerite suurus ja tühjenduse sagedus.

Ida-Virumaa

Alajõe vald (kehtib alates 01.04.2016)

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,67 2,01 - -
kuni 100 l 1,34 4,02 - -
Konteiner
80 l 1,08 3,24 - -
140 l 1,88 5,64 1,88 70,00
240 l 3,23 9,69 3,23 70,00
360 l 4,84 14,52 4,84 120,00
660 l 8,06 24,18 8,06 250,00
800 l 10,75 32,25 10,75 310,00
1500 l 20,16 60,48 20,16 -
2500 l 33,60 100,80 33,60 -
3500 l 47,04 141,12 47,04 -
4500 l 60,48 181,44 60,48 -

Paber ja kartong

660 l 0,01 0,03 8,06 250,00
800 l 0,01 0,03 10,75 310,00
1500 l 0,01 0,03 20,16 -

Tühisõit
Segaolmejäätmed

kord 100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast

Tühisõit
Paber ja kartong

kord 1,50

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Kordusvõlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel, kord 3,83
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta posti teel, kord 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,95
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk*

25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Pakendatud aia- ja haljastu jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud segaolmejäätmete äravedu, m3*** 28,76

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

 

Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Alutaguse vald (kehtib alates 01.04.2019)

Jäätmeliik Mahuti maht
m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Konteineri rent koos KM 20%

EUR/kuu

Konteineri müük koos KM 20%

EUR/tk

Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 100 l 1,13 1,70 - -
0,08 0,91 1,36 1,50 70,00
0,14 1,59 2,38 1,88 70,00
0,24 2,72 4,08 3,23 70,00
0,37 4,20 6,29 4,84 100,00
kuni 0,66 7,48 11,22 8,06 120,00
0,8 9,07 13,61 10,75 220,00
1,1 12,47 18,71 15,00 300,00
1,5 17,01 25,52 20,16 900,00
2,5 28,35 42,53 33,60 1200,00
4,5 51,03 76,55 60,48 1500,00

Tühisõit objektile

100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17

Konteineri ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk*

25,37
Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord/tk** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord/tk** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, konteiner 28,76

Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):

1.võimalus - 1 lukk/kuu

2.võimalus – 1 lukk/kord

11,50

2,50

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete (puulehed, oksad, pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted, m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, m3**** 28,76

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Aseri (kehtib alates 10.04.2017)

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 50 l 0,32 0,41 - -
Jäätmekott kuni 100 l 0,63 0,82 - -
Konteiner
80 l 0,52 0,67 1,92 47,24
140 l 0,89 1,16 3,36 58,80
240 l 1,54 2,00 5,76 70,00
370 l 2,30 3,00 8,64 115,00
600 l 3,83 4,98 14,40 250,00
800 l 5,11 6,65 19,20 250,00
1500 l 9,59 12,47 36,00 490,00
2500 l 15,98 20,78 60,00 700,00
4500 l 28,77 37,40 108,00 850,00

Tühisõit Segaolmejäätmed, kord

0,52 €

 

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik****):

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17

Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk*****

3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76

 

Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Jõhvi (kehtib alates 16.05.2018)

Mahuti maht

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Konteiner
80 l 1,50 70,00
140 l 1,50 70,00
240 l 2,00 70,00
370 l 2,20 120,00
600 l 3,40 250,00
800 l 3,80 310,00
1500 l 9,60 -
2500 l 9,60 -
4500 l 9,60 -

 

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, tk* 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
Majades jäätmešahtidega konteineri teisaldamine kõrgendatud platsilt konteinerite jaoks, 1 konteiner (0,8 m3) 1,99

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.

** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Kiviõli (kehtib alates 01.01.2019 kuni 31.12.2019)

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Konteineri rent koos KM 20%

EUR/kuu

Konteineri müük koos KM 20%

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,16 0,32 - -
kuni 100 l 0,32 0,64 - -
Konteiner
80 l 0,25 0,51 2,00 57,60
140 l 0,45 0,89 3,00 58,80
190 l 0,60 1,21 4,00 70,00
240 l 0,76 1,53 5,00 70,00
360 l 1,14 2,29 6,00 115,00
kuni 660 l 2,10 4,20 7,00 250,00
kuni 800 l 2,54 5,09 10,00 250,00
1100 l 3,50 7,00 11,00 260,00
1500 l 4,77 9,54 11,00 490,00
2500 l 7,95 15,90 20,00 700,00
4500 l 14,31 28,62 35,00 850,00
süva 3 m3 9,54 19,08 - kokkuleppel
süva 5 m3 15,90 31,80 - kokkuleppel

Paber ja kartong

660 l 0,00 2,34 7,00 250,00
800 l 0,00 2,34 10,00 250,00
1100 l 0,00 2,46 11,00 260,00
1500 l 0,00 3,50 11,00 490,00

Tühisõit
Segaolmejäätmed

kord 70% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast

Tühisõit
Paber ja kartong

kord 1,50€

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord 3,83
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta, kord 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,95
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk*

25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Pakendatud aia- ja haljastu jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud segaolmejäätmete äravedu, m3*** 28,76
Vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 0,00

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

 

Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Kohtla-Järve (kehtib alates 01.11.2018)

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,27 0,27 - -
Konteiner
kuni 80 l 0,43 0,43 0,53 57,60
kuni 140 l 0,74 0,74 0,92 58,80
kuni 190 l 1,01 1,01 1,25 70,00
kuni 240 l 1,28 1,28 1,58 70,00
kuni 370 l 1,97 1,97 2,44 115,00
kuni 660 l 3,51 3,51 4,36 250,00
kuni 800 l 4,26 4,26 5,28 250,00
kuni 1100 l 5,85 5,85 7,26 260,00
kuni 1500 l 7,98 7,98 9,90 490,00
kuni 2500 l 13,30 13,30 16,50 700,00
kuni 4500 l 23,94 23,94 29,70 850,00
süva 3 m3       kokkuleppel
süva 5 m3       kokkuleppel
Paber ja kartong kuni 660 l 0,01 0,01 4,36 250,00
kuni 800 l 0,01 0,01 5,28 250,00
kuni 1100 l 0,01 0,01 7,26 260,00
kuni 1500 l 0,01 0,01 9,90 490,00
kuni 2500 l 0,01 0,01 16,50 700,00
kuni 4500 l 0,01 0,01 29,70 850,00
Biojäätmed kuni 140 l 0,01 0,01 0,92 58,80
kuni 240 l 0,01 0,01 1,58 70,00

Tühisõit

kord 50% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
Vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, m3 6,00 €

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik****):

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
Majades jäätmešahtidega konteineri teisaldamine kõrgendatud platsilt konteinerite jaoks, 1 konteiner (0,8 m3) 0,50

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Narva (kehtib alates 26.07.2017)

Jäätmete kogumine ja vedu:

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 1,42 1,42 - -
0,14 1,42 1,42 1,91 60,00
0,24 2,28 2,28 1,91 70,00
0,36 2,28 2,28 3,59 100,00
0,60-0,66 6,66 6,66 5,63 250,00
0,77-0,80 9,24 9,24 5,99 310,00
1,50 10,80 10,80 18,00 1070,00
2,50 18,00 18,00 26,40 1370,00
4,50 19,80 19,80 36,00 1750,00
3 m3 6,00 6,00 48,00 kokkuleppel
5 m3 9,60 9,60 54,00 kokkuleppel

Paber ja kartong

0,24 0,00 0,00 1,91 70,00
0,60 0,00 0,00 5,63 250,00
0,77-0,80 0,00 0,00 5,99 310,00
2,50 0,00 0,00 26,40 1370,00
4,50 0,00 0,00 3,60 1750,00
3 m3 0,00 0,00 48,00 kokkuleppel
5 m3 0,00 0,00 54,00 kokkuleppel

Suurjäätmed

1 m3 28,76€

Tühisõit objektile

  0,01€

Hüvitus rikutud paberi ja papi eest

  9,24€

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine tasuta) 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95

Jäätmetõendi väljastamine, kord

19,17
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete(s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteinerisse paigaldatud jäätmetele) äravedu ; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu 1 m3***
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1 m3****
28,76
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.

** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Narva-Jõesuu (kehtib alates 01.02.2016)

Jäätmete kogumine ja vedu:

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed, kilekott kuni 50 l 1,50 - -
kuni 150 l 2,00 - -
Segaolmejäätmed, konteiner 80 l 1,74 1,00 70,00
140 l 0,24 1,25 70,00
240 l 0,60 1,50 70,00
370 l 1,20 5,00 120,00
600 - 660 l 14,40 2,20 250,00
800 l 16,80 2,50 310,00
1500 l 5,40 124,00 -
2500 l 6,00 175,00 -
4500 l 9,60 188,00 -
Paber ja kartong 240 l - 1,50 70,00
600 l 0,01 2,50 250,00
800 l 0,01 2,50 310,00
1500 l 0,01 72,00 420,00
2500 l 0,01 90,00 570,00
4500 l 0,01 88,00 650,00
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 100% regulaarse graafikujärgse tühjenduse hinnast
Tühisõit
Paber ja kartong
kord 1,50 EUR

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord 3,83
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta, kord 2,56
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,95
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 17,00

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk*

25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 46,84
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 22,37
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Konteineri pesu (1,5-4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 9,59
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Pakendatud aia- ja haljastus jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, 1 m3 28,76
Vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 0,01

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.

** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

 

Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Toila vald: Kohtla ja Nõmme (kehtib alates 01.01.2018)

Jäätmeliik

Mahuti maht

m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed
1 m3 13,68€
Jäätmekott kuni 150 l 2,05 2,67 - -
0,08 1,09 1,42 1,25 -
0,14 1,92 2,49 1,25 60,00
0,24 3,28 4,27 1,58 70,00
0,37 5,06 6,58 2,44 100,00
0,66 9,03 11,74 4,36 250,00
0,80 10,94 14,23 5,28 310,00
1,50 20,52 26,68 7,26 1070,00
2,50 34,20 44,46 9,90 1370,00
4,50 61,56 80,03 16,50 1750,00
Paber ja kartong
1 m3 0,01€
0,24 0,01 0,01 1,58 70,00
0,60 0,01 0,01 4,36 250,00
0,77-0,80 0,01 0,01 5,28 310,00
2,50 0,01 0,01 9,90 1370,00
4,50 0,01 0,01 16,50 1750,00
Suurjäätmed 1 m3 7,20 €

Tühisõit objektile

100%

Hüvitus rikutud paberi ja papi eest

13,68 € m3

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Kordusvõlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17

Konteineri ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

25,37
Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140l ja 240l konteineritele 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.): 1.võimalus - 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.): 2.võimalus - 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed (puulehed, oksad ja pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete(s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteinerisse paigaldatud jäätmetele) äravedu ; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1 m3*** 16,42
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1 m3**** 28,76

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Vaba turg

Jäätmete kogumine ja vedu:

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed 50 l 3,74 4,75 - -
140 l 5,36 6,81 - 70,00
240 l 6,28 7,97 - 70,00
800 l 9,45 11,96 5,28 -
1500 l 17,66 22,43 9,90 -
2500 l 27,53 34,97 16,50 -
4500 l 45,91 58,31 29,70 -

Pakend, Paber ja kartong

800 l 4,47 5,68 5,28 -
1500 l 8,39 10,65 9,90 -
2500 l 12,78 16,23 16,50 -
4500 l 19,81 25,16 29,70 -

 

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik****):

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95

Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord

1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.

** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Järvamaa

Türi vald (kehtib alates 01.04.2016)

Konteineri rent:

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Segaolmejäätmed 80 l 0,45 0,58 2,10
140 l 0,79 1,03 2,20
240 l 1,35 1,76 2,20
370 l 2,09 2,71 2,50
660 l 3,72 4,84 4,00
800 l 4,51 5,86 4,50
1100 l 6,20 8,06 -
1500 l 8,46 11,00 12,00
2500 l 14,10 18,33 15,00
4500 l 25,38 33,00 17,00

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 0,96
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta posti teel, kord 1,50
Jäätmetõendi väljastamine, kord 15,98
Lepingu muutmine, kord (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne) 1,95
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk*

22,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 44,74
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 22,37
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), tk** 44,74
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), tk** 25,56
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile, konteiner 28,76
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile, konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 10,00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, €/m3 15,00
Pakendatud aja- ja haljastu jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, 1 m3 28,76

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.

** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

 

Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Lääne-Virumaa

Vinni ja Sõmeru

Konteineri rent:

Jäätmeliik Mahuti maht

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Kilekott kuni 150 l - -
Segaolmejäätmed 140 l 1,28 47,29
240 l 1,28 70,00
370 l 1,92 100,00
600 - 660 l 3,52 200,00
770 - 800 l 3,85 210,00
1500 l 7,70 420,00
2500 l 10,55 570,00
4500 l 12,14 650,00
Paber ja kartong 240 l 1,28 70,00
600 l 3,52 200,00
800 l 3,85 210,00
1500 l 7,70 420,00
2500 l 10,55 570,00
4500 l 12,14 650,00
Pakendi jäätmed 800 l 3,85 210,00
1500 l 7,70 420,00
2500 l 10,55 570,00
4500 l 12,14 650,00

 

Tartumaa

Tartu linn (kehtib alates 01.06.2019)

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,82 0,90 - -
Konteiner
80 l 1,30 1,50 0,00 47,29
140 l 2,27 2,61 0,00 58,80
240 l 3,24 3,73 0,00 70,00
kuni 370 l 4,47 5,14 0,00 115,00
600 l 6,01 6,91 0,00 250,00
600 l - 660 l 6,62 7,61 0,00 250,00
770/800 l 8,02 9,22 0,00 250,00
1100 l 10,28 11,82 0,00 260,00
1500 l 14,02 16,12 0,00 490,00
2500 l 21,67 25,27 0,00 700,00
4500 l 38,99 44,84 0,00 850,00
süva 1,3 m3 11,27 12,96 - -
süva 3 m3 25,99 29,89 - -
süva 5 m3 43,33 49,83 - -

Paber ja kartong

800 l 0,00 0,00 0,00 250,00
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00

Biojäätmed

140 l 0,62 0,71 0,00 58,80
240 l 1,08 1,24 0,00 70,00

Tühisõit objektile

kord 0,74 0,74 - -

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk*

25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk 28,76

Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.):

1. võimalus - 1 lukk/kuu

2. võimalus - 1 lukk/kord

 

11,50

2,50

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastujäätmete (puulehed, oksad, pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete (s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteineritesse paigaldatud jäätmetele) äravedu; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

 

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, suurjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 


Jõhvi: Kaasiku 28, tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee

 

Arvelduskonto (SwedBank): EE062200221054155625

Narva: Rahu 3, tel. 35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee   Arvelduskonto (SEB): EE231010220036853017
Tallinn: Suur-Sõjamäe 31, tel. 60 53 869, e-post: tallinn@ekovir.ee   Arvelduskonto (Nordea): EE371700017003268308
Tartu: Ropka tee 27, tel. 7 333 660, e-post: tartu@ekovir.ee   Tööaeg: E-R / Пон.-Пят 08:00 - 17:00 (lõuna 12:00 - 13:00)
Reg. Nr: 10548331   Tööaeg (Tallinn): E-R / Пон.-Пят 08:00 - 16:30
KMKR: EE102107186    

© 2009-2019 EKOVIR OÜ