Eesti | Vene
Lp! Toila valla (NB! Ainult Kohtla-Nõmme ja Kohtla valla) jäätme valdajad.

Teatame, et ajavahemikul 01.01.2018 kuni 01.05.2018 endisel Kohtla-Nõmme ja Kohtla valla territooriumil kehtib jäätmeveo vaba turg.
Alates 01.05.2018 käivitub korraldatud jäätmevedu, kuna Toila Vallavalitsuse poolt on läbi viidud riigihanke „Teenuse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks“ ja mille tulemusena on sõlmitud leping OÜ-ga Ekovir, kelle pakkumus tunnistati edukaks.
Vaba turu teenuste hinnad 01.01.2018 - 01.05.2018 ja uue korraldatud jäätmeveo teenuste ja lisateenuste hinnad alates 01.05.2018 on välja toodud alljärgnevas tabelis: 

Lugupidamisega,
OÜ Ekovir 

UUS HIND ALATES 01.01.2018
Jäätmeliik Mahuti maht
m3
Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed
1 m³ 13,68 €
Jäätmekott kuni 150 l 2,05 € 2,67 € - -
0,08 1,09 € 1,42 € 1,25€  
0,14 1,92 € 2,49 € 1,25€ 60,00 €
0,24 3,28 € 4,27 € 1,58€ 70,00 €
0,37 5,06 € 6,58 € 2,44€ 100,00 €
0,66 9,03 € 11,74 € 4,36€ 250,00 €
0,80 10,94 € 14,23 € 5,28€ 310,00 €
1,50 20,52 € 26,68 € 7,26€ 1070,00 €
2,50 34,20 € 44,46 € 9,90€ 1370,00 €
4,50 61,56 € 80,03 € 16,50€ 1750,00 €
 
Paber ja kartong
1m³ 0,01 €
0,24 0,01 € 0,01 € 1,58€ 70,00 €
0,60 0,01 € 0,01 € 4,36€ 250,00 €
0,77-0,80 0,01 € 0,01 € 5,28€ 310,00 €
2,50 0,01 € 0,01 € 9,90€ 1370,00 €
4,50 0,01 € 0,01 € 16,50€ 1750,00 €
 
Suurjäätmed 1m3 7,20 €
Tühisõit objektile 100%
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 13,68 € m³
 

LISATEENUSED
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel , kord 3,83 €
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel , kord 3,83 €
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96 €
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord      1,96 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17 €
Konteineri  ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37 €
Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00 €
biolagunev vooderduskott 140l ja 240l konteineritele 3,40 €
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50 €
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56 €
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84 €
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):1.võimalus - 1lukk/kuu 11,50 €
2.võimalus – 1 lukk/kord 2.50 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete ( puulehed, oksad, pügatud muru)  äravedu, 1m3 28,76 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete(s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteinerisse paigaldatud jäätmetele) äravedu ; (50-liitrine kott/tk) 0,70 €
  Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1m3*** 16,42€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus1m3**** 28,76 €

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).Austatud Kohtla-Järve elanikud, korteriühistud, juriidilised isikud!

Ekovir OÜ teatab Teile, et alates 01.01.2018 muutub lisateenuse hind: „majades jäätmešahtidega konteinerite teisaldamine kõrgendatud platsilt“, 1 konteiner (0,8 m3) hinnalt 1,99€ kuni 0,50€ (koos KM 20%)
 
Lugupidamisega,
OÜ EkovirTEATIS HINNAKIRJA MUUTUMISEST  KIVIÕLI LINNAS.

Lugupeetud OÜ Ekovir kliendid.
Teatame Teile, et vastavalt  Kiviõli Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „ Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine  Kiviõli linna jäätmeveopiirkonnas“ (viitenumber 159960) tingimustele ja OÜ Ekovir tehtud pakkumusele muutuvad  alates 01.01.2018 Kiviõli linnas jäätmeveoteenuse hinnad: ühe m3 hind on 3.06 eurot ( käibemaksuga).
 
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad ei muutu.

Lugupidamisega,
OÜ Ekovir

Kiviõli Linn          
kehtib alates 01.01.2018  kuni 31.12.2018
           
Вид отходов Объём контейнера Регулярное опустошение контейнеров по графику Опустошение контейнеров вне графика Аренда контейнера Продажа контейнера
EUR/раз EUR/раз EUR/месяц EUR/шт
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed/ Бытовые отходы Kilekott/ Мешок
kuni 50 l 0,15 € 0,30 € - -
Konteiner/ контейнер
80 l 0,24 € 0,49 € 2,00 € 57,60 €
140 l 0,43 € 0,86 € 3,00 € 58,80 €
190 l 0,58 € 1,16 € 4,00 € 70,00 €
240 l 0,73 € 1,47 € 5,00 € 70,00 €
kuni 370 l 1,13 € 2,26 € 6,00 € 115,00 €
kuni 660 l 2,02 € 4,04 € 7,00 € 250,00 €
kuni 800 l 2,45 € 4,90 € 10,00 € 250,00 €
1100 l 3,37 € 6,73 € 11,00 € 260,00 €
1500 l 4,59 € 9,18 € 11,00 € 490,00 €
2500 l 7,65 € 15,30 € 20,00 € 700,00 €
4500 l 13,77 € 27,54 € 35,00 € 850,00 €
süva 3 m3 21,00 € 42,00 € - kokkuleppel
süva 5 m3 31,00 € 62,00 € - kokkuleppel
Paber ja kartong /           Бумага и картон 660 l 0,00 € 2,34 € 7,00 € 250,00 €
800 l 0,00 € 2,34 € 10,00 € 250,00 €
1100 l 0,00 € 2,46 € 11,00 € 260,00 €
1500 l 0,00 € 3,50 € 11,00 € 490,00 €
Tühisõit Segaolmejäätmed/ Бытовые отходы kord 70% regulaarse graafikujärgse tühjendase hinnast
Tühisõit Paber ja kartong /           Бумага и картон kord 1,50 €
 


TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST JÕHVI VALLAS  ALATES 01.11.2017.

Lugupeetud JÕHVI Valla jäätmevaldajad.
Vastavalt Jõhvi vallavalitsuse korraldusele  27.04.2017 nr 2325
Teatame Teile, et alates 01.11.2017.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad Jõhvi vallas.

Lisame uue, alates 01.11.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad  ei muutu.

Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

JÕHVI vald alates 01.11.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 50-100 l 0,63 0,82 - -
Konteiner
80 l 0,63 0,82 - 70,00
140 l 0,88 1,14 0,01 70,00
240 l 1,78 2,31 4,56 70,00
370 l 2,73 3,55 4,56 120,00
600 l 4,44 5,77 4,56 250,00
800 l 5,91 7,68 4,56 310,00
1500 l 22,18 28,83 9,60 -
2500 l 36,96 48,05 9,60 -
4500 l 66,53 86,49 9,60 -
 
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnastTEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST TOILA VALLAS  ALATES 21.08.2017.
Lugupeetud TOILA Valla jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 21.08.2017.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad TOILA vallas.
Lisame uue, alates 21.08.2017.a. kehtima hakkava hinnakirja.
Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Konteinerite rendihinnad ei muutu.

Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

TOILA vald alates 21.08.2017
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus
EUR/kord
Graafikuväline tellimusel tühjendus
EUR/kord
Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 100 l 0,80 € 1,04 € - -
Konteiner
80 l 0,64 € 0,83 € 2,00 € 70,00 €
140 l 1,12 € 1,45 € 2,00 € 70,00 €
240 l 1,93 € 2,51 € 2,00 € 70,00 €
600 l 4,80 € 6,24 € 4,00 € 250,00 €
660 l 5,28 € 6,86 € 4,00 € 250,00 €
800 l 6,41 € 8,33 € 4,00 € 310,00 €
1500 l 12,01 € 15,61 € 10,00 € -
2500 l 20,01 € 26,01 € 13,00 € -
4500 l 36,02 € 46,82 € 15,00 € -
 
Tühisõit
Segaolmejäätmed
kord 0,80 €
  
 
Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, tk* 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
 
* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Jõhvi: Kaasiku 28, tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee

 

Arvelduskonto (SwedBank): EE062200221054155625

Narva: Rahu 3, tel. 35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee   Arvelduskonto (SEB): EE231010220036853017
Tallinn: Suur-Sõjamäe 31, tel. 60 53 869, e-post: tallinn@ekovir.ee   Arvelduskonto (Nordea): EE371700017003268308
Tartu: Ropka tee 27, tel. 7 333 660, e-post: tartu@ekovir.ee   Tööaeg: E-R / Пон.-Пят 08:00 - 17:00 (lõuna 12:00 - 13:00)
Reg. Nr: 11003148   Tööaeg (Tallinn): E-R / Пон.-Пят 08:00 - 16:30
KMKR: EE100898057    
© 2009-2018 EKOVIR OÜ