Eesti | Vene

EKOVIR OÜ KVALITEEDI- JA KESKKONNA POLIITIKA

Ekovir OÜ põhitegevus on klientidele jäätmekäitlusteenuse osutamine.
Ekovir OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika peamine eesmärk on ettevõttes jäätmekäitlusteenuse pikaajalise toimimise ja arengu tagamine.

Kvaliteedipoliitika eesmärk on kliendile teenuse osutamine:
·         kokkulepitud mahus
·         kokkulepitud kvaliteediga
·         kokkulepitud hinnaga
·         ohtusid ja riske vähendavate investeeringutega
Ettevõte teeb oma ärilised otsused vastaspoole huve arvestavalt. Suhetes sise- ja välisklientidega, võimuesindajatega, samuti kõigi teiste asjassepuutuvate osapooltega hinnatakse konstruktiivset dialoogi.
Keskkonnapoliitika eesmärk on keskkonnasäästlik teenuse osutamine:
  • keskkonnamõjusid vähendavad investeeringud
  • keskkonnateadlik käitumine
  • loodus- ja inimressursside väärtustamine
 
Ettevõtte eesmärk on jäätmekäitlusega kaasnevate keskkonnamõjude ohjamine. Loodushoiu tagamine töökultuuri ja olemasolevate kogemuste pideva täiendamisega, parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi kasutades.
Teenuse arendamine toimub olulisi keskkonnariske ennetavalt ja parimaid praktikaid juurutades. Leevendavate meetmete rakendamine ja keskkonnamõjude jälgimine on ettevõttele kohustuslik.
Ettevõte järgib kehtestatud keskkonnaaspektide määramise ja hindamise protseduuri. Integreeritud juhtimissüsteemi rakendamine ning siseauditite korraline läbiviimine on aluseks keskkonnaseisundi pidevale parendamisele.
Õigusaktide ja teiste ettevõtte poolt tunnustatavate nõuete täitmine on ettevõtte minimaalne nõue. Ettevõte tagab oma töötajatele vajaliku koolituse ja motivatsiooni käitumaks ohte teadvustavalt, hoidmaks töökultuuri kõrgel tasemel ja vastavuses käesoleva poliitika põhimõtetele. ISO 9001 ja ISO 14001 põhise integreeritud juhtimissüsteemi arendamine ja selle mõjususe pidev parendamine on kõikide juhtimistasandite kohustus.
 
Ettevõte on valiv oma alltöövõtjate ja tarnijate suhtes, mõjutades neid käesoleva poliitika põhimõtetega nõustuma. Peame oluliseks jätkata suhetes oma töötajatega, klientidega, meie tegevuspiirkonda jäävate elanikega, meid ümbritseva elukeskkonnaga tervikuna meiepoolset head tahet kinnitavate vaadete hoidmist ja uute kujundamist.
Käesolev poliitika on vastavuses ettevõtte raamdokumentidega ja selle rakendatust hinnatakse integreeritud juhtimissüsteemi juhtkonnapoolsel ülevaatusel.

Jõhvi: Kaasiku 28, tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee

 

Arvelduskonto (SwedBank): EE062200221054155625

Narva: Rahu 3, tel. 35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee   Arvelduskonto (SEB): EE231010220036853017
Tallinn: Suur-Sõjamäe 31, tel. 60 53 869, e-post: tallinn@ekovir.ee   Arvelduskonto (Nordea): EE371700017003268308
Tartu: Ropka tee 27, tel. 7 333 660, e-post: tartu@ekovir.ee   Tööaeg: E-R / Пон.-Пят 08:00 - 17:00 (lõuna 12:00 - 13:00)
Reg. Nr: 10548331   Tööaeg (Tallinn): E-R / Пон.-Пят 08:00 - 16:30
KMKR: EE102107186    

© 2009-2020 EKOVIR OÜ