Eesti | Vene
TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST SAKU VALLAS   ALATES 01.07.2019.
 
Lugupeetud Saku valla jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.07.2019.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad
 
SAKU VALLAS.
Biojäätmete- ja vanapaberikonteinerite tühjendamise hinnad ning konteinerite rendihinnad ei muutu.
Lisame alates 01.07.2019.a. kehtima hakkava hinnakirja.
Kõik hinnad on kooskõlastatud koos Saku vallavalitsusega.
 
Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR
 
Saku vald hind alates 01.07.2019
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 150 l 0,12 € 3,60 € - -
Konteiner
80 l 0,77 € 2,88 € - 57,60 €
140 l 1,34 € 5,04 € 1,38 € 100,80 €
240 l 2,30 € 8,64 € 2,36 € 172,80 €
kuni 370 l 3,55 € 13,32 € 3,64 € 266,40 €
600 l -660 l 6,34 € 23,76 € 6,49 € 475,20 €
770/800 l 7,68 € 28,80 € 7,87 € 576,00 €
1100 l 10,56 € 39,60 € 10,82 € 792,00 €
2500 l 24,00 € 90,00 € 24,60 € 1 800,00 €
4500 l 43,20 € 162,00 € 44,28 € 3 240,00 €
 
Paber ja kartong 800 l 0,01 € 0,01 € 7,87 € 576,00 €
1100 l 0,01 € 0,01 € 10,82 € 792,00 €
2500 l 0,01 € 0,01 € 24,60 € 1 800,00 €
4500 l 0,01 € 0,01 € 44,28 € 3 240,00 €
 
Biojäätmed 140 l 0,01 € 0,01 € 1,38 € 100,80 €
240 l 0,01 € 0,01 € 2,36 € 172,80 €
Biojäätmete vooderduskoti
paigaldus tk
140 liitrit 1,92 €
240 liitrit 1,92 €
 
Tühisõit objektile kord 3,60 €
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):

     
Teenuse liik  EUR  
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta posti teel, kord 1,50 €
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 0,96 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord 15,98 €
Lepingu muutmine, kord (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne.) 1,95 €
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95 €
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk* 22,37 €
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 44,74 €
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 22,37 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50 €
Konteineri pesu (1,5 - 4,5 m3 konteinerid), tk 44,74 €
Konteineri pesu (kuni 1100-liitrised konteinerid), tk 25,56 €
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile, konteiner 28,76 €
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile, konteiner 28,76 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 10,00 €
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äraveo hind, m3 36,00 €
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konterineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, m3 36,00 €
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest, m3 36,00 €
Hüvitus rikutud biolagunevate jäätmete eest, m3 36,00 €
Pakendatud aia- ja haljastu jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, m3 36,00 €

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)


Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)
             TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST TARTU LINNAS  ALATES 01.06.2019.
 
Lugupeetud TARTU linna jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.06.2019.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad
 
Tartu linnas seoses  korraldatud jäätmeveo teenuse kordamisega 1. veopiirkonnas.
Biojäätmete- ja vanapaberikonteinerite tühjendamise hinnad ning konteinerite rendihinnad ei muutu.
Lisame alates 01.06.2019.a. kehtima hakkava hinnakirja.
 
Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

 
Tartu linna 1. jäätmeveopiirkond alates 01.06.2019 
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,82 € 0,90 € - -
Konteiner
80 l 1,30 € 1,50 € 0,00 47,29 €
140 l 2,27 € 2,61 € 0,00 58,80 €
240 l 3,24 € 3,73 € 0,00 70,00 €
kuni 370 l 4,47 € 5,14 € 0,00 115,00 €
600 l 6,01 € 6,91 € 0,00 250,00 €
600 l -660l 6,62 € 7,61 € 0,00 250,00 €
770/800 l 8,02 € 9,22 € 0,00 250,00 €
1100 l 10,28 € 11,82 € 0,00 260,00 €
1500 l 14,02 € 16,12 € 0,00 490,00 €
2500 l 21,67 € 25,27 € 0,00 700,00 €
4500 l 38,99 € 44,84 € 0,00 850,00 €
süva 1,3 m3 11,27 € 12,96 € - -
süva 3 m3 25,99 € 29,89 € - -
süva 5 m3 43,33 € 49,83 € - -
 
Paber ja kartong 800 l 0,00 0,00 0,00 250,00 €
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00 €
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00 €
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00 €
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00 €
 
Biojäätmed 140 l 0,62 € 0,71 € 0,00 58,80 €
240 l 1,08 € 1,24 € 0,00 70,00 €
 
Tühisõit objektile kord 0,74 € 0,74 € - -
 
Kõik hinnad koos KM (20%)TEADE

Lugupeetud Alutaguse valla jäätme valdajad.

Alates 01.04.2019 käivitub korraldatud jäätmevedu, kuna Alutaguse Vallavalitsuse poolt on läbi viidud riigihanke „Teenuse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks“ ja mille tulemusena on sõlmitud leping OÜ-ga Ekovir, kelle pakkumus tunnistati edukaks.
Lugupidamisega,
OÜ Ekovir 
 
UUS HIND ALATES 01.04.2019
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20% Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20% Konteineri rent koos KM 20% Konteineri müük koos KM 20%
m3 EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed 1 m³: 11,34 EUR Jäätmekott kuni 100 l 1,13 1,70 € - -
0,08 0,91 1,36 € 1,50 € 70,00 €
0,14 1,59 2,38 € 1,88 € 70,00 €
0,24 2,72 4,08 € 3,23 € 70,00 €
0,37 4,20 6,29 € 4,84 € 100,00 €
kuni 0,66 7,48 11,22 € 8,06 € 120,00 €
0,8 9,07 13,61 € 10,75 € 220,00 €
1,1 12,47 18,71 € 15,00 € 300,00 €
1,5 17,01 25,52 € 20,16 € 900,00 €
2,5 28,35 42,53 € 33,60 € 1 200,00 €
4,5 51,03 76,55 € 60,48 € 1 500,00 €
 
Tühisõit objektile 100%
 
LISATEENUSED
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel , kord 3,83 €
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel , kord 3,83 €
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96 €
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17 €
Konteineri  ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37 €
Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00 €
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50 €
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50 €
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord/tk** 30,56 €
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord/tk** 46,84 €
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):1.võimalus - 1lukk/kuu 11,50 €
2.võimalus – 1 lukk/kord 2.50 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete ( puulehed, oksad, pügatud muru)  äravedu, 1m3 28,76 €
Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1m3*** 28,76 €
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus1m3**** 28,76 €
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).
Уважаемые клиенты OÜ Ekovir.


Сообщаем Вам, что с 01.01.2019 г. Ekovir OÜ, повышает стоимость на свалке Uikala

Все цены в приложении


С уважением и наилучшими пожеланиями.

OÜ Ekovir


Hinnakiri alates 01.01.2019.a.    
Jäätmekood Jäätmete Nimetus Hind KM-ta (EUR/tonn) Hind KM-ga (EUR/tonn)
02 01 06 Loomaväljaheited 82,7 99,2
02 01 07 Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) 40,6 48,72
02 01 99 Põllumajandusjäätmed 82,7 99,2
02 02 Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed 82,7 99,2
03 01 99 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed 82,7 99,2
04 01 01 Naha- ja karusnahatööstus jäätmed 82,7 99,2
04 02 21 Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed 82,7 99,2
04 02 22 Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed 82,7 99,2
07 02 99 Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed 79,9 95,88
08 04 10 Liimi- ja hermeetikujäätmed 82,7 99,2
10 01 15 Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm 86,9 104,28
10 09 06 Mustmetallide valujäätmed 86,9 104,28
15 01 01 Paber- ja kartongpakend 0 0
15 01 01 Paber- ja kartongpakend, määrdunud 82,7 99,2
15 01 06 Segapakend 15 18
15 01 06 Segapakend, määrdunud 82,7 99,2
15 02 03 Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus 82,7 99,2
16 01 99 Autolammutuspraht 82,7 99,2
17 01 01 Betoon 54,6 65,52
17 02 Ehitusjäätmed puit, klaas ja plast 94,8 113,76
17 05 04 Kattepinnas (kivid ja pinnas) 18 21,6
17 05 04-1 Kivid, betoonitükid kuni 0,5m 45,5 54,6
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 70 84
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid 107,8 129,36
17 09 04 Ehitus- ja lammutuspraht 105 126
18 01 Tervishoiujäätmed 82,7 99,2
19 08 01 Võrepraht 82,7 99,2
19 08 05 Olmereovee puhastussetted 82,7 99,2
19 08 14 Muud tööstusreovee puhastussetted 82,7 99,2
19 09 01 Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht 82,7 99,2
19 09 05 Küllastunud või vahetatud ioonvahetusvaigud 82,7 99,2
19 09 06 Ioonvahendite regenereerimisel tekkinud setted 82,7 99,2
19 09 99 Reovee kohtpuhastussetted 82,7 99,2
20 01 01 Papp, paber ja kartong 0 0
20 01 08 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 84,7 101,6
20 01 38 Puit (eelsorteeritud) 10 12
20 02 01 Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (sh puulehed) 84,7 101,6
20 02 03 Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed) 91 109,2
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 91 109,2
20 03 03 Tänavapühkmed 91 109,2
20 03 04 Septikusetted 82,7 99,2
20 03 07 Suurjäätmed 98 117,6
20 03 99 Muud olmejäätmed 98 117,6
  Sõidukite kaalumisteenus (ühekordne)* 9,6 11,52
* ei ole lisateenus jäätmete kaalumiselLugupeetud TARTU linna jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.01.2019.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad Tartu linnas seoses Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse vastuvõtu hindade tõusuga.
Biojäätmete, paberi, kartongi hinnad ja konteinerite rendihinnad  ei muutu.
Lisame alates 01.01.2019.a. kehtima hakkava hinnakirja.

Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR
 
Tartu linna 1. jäätmeveopiirkond alates 01.01.2019 
Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,78 € 0,90 € - -
Konteiner
80 l 1,24 € 1,43 € 0,00 47,29 €
140 l 2,16 € 2,59 € 0,00 58,80 €
240 l 3,05 € 3,51 € 0,00 70,00 €
kuni 370 l 4,18 € 4,81 € 0,00 115,00 €
600 l 5,54 € 6,37 € 0,00 250,00 €
600 l -660l 6,11 € 7,03 € 0,00 250,00 €
770/800 l 7,40 € 8,51 € 0,00 250,00 €
1100 l 9,42 € 10,83 € 0,00 260,00 €
1500 l 12,85 € 14,78 € 0,00 490,00 €
2500 l 19,72 € 23,66 € 0,00 700,00 €
4500 l 35,48 € 40,80 € 0,00 850,00 €
süva 1,3 m3 10,25 € 11,79 € - -
süva 3 m3 23,65 € 27,20 € - -
süva 5 m3 39,43 € 45,34 € - -
 
Paber ja kartong 800 l 0,00 0,00 0,00 250,00 €
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00 €
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00 €
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00 €
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00 €
 
Biojäätmed 140 l 0,62 € 0,71 € 0,00 58,80 €
240 l 1,08 € 1,24 € 0,00 70,00 €
 
Tühisõit objektile kord 0,74 € 0,74 € - -

Kõik hinnad koos KM (20%)

LISATEENUSED      
Teenuse liik EUR  
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel , kord 3,83 €  
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel , kord 3,83 €  
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96 €  
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17 €  
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37 €  
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00 €  
biolagunev vooderduskott 140l ja 240l konteineritele 3,40 €  
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00 €  
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50 €  
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50 €  
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56 €  
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84 €  
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76 €  
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):
1.võimalus - 1lukk/kuu
11,50 €  
2.võimalus – 1 lukk/kord 2.50 €  
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete ( puulehed, oksad, pügatud muru)  äravedu, 1m3 28,76 €  
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00 €  
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete(s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteinerisse paigaldatud jäätmetele) äravedu ; (50-liitrine kott/tk) 0,58 €  
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu 1m3 ***
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1m3 ****
28,76 €  
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel  

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)


Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).
 Уважаемые клиенты OÜ Ekovir
 
Сообщаем Вам, что с 1 ноября 2018 года  Ekovir OÜ, повышает стоимость на услугу вывоза бытовых отходов в городе Кохтла-Ярве.
 
Горуправление г. Кохтла-Ярве провело госпоставку на организованный вывоз мусора и заключило договор с  OÜ Ekovir на период с 01.10.2016-30.04.2021 год
г. Кохтла-Ярве разделен на 2 региона по вывозу мусора:
Ярвеская часть города и Кукрузе (1-ый регион),
Ахтмеская часть города, Сомпа и Ору (2-ой регион).
  • Организованным вывозом охвачены возникающие в домашнем хозяйстве, на предприятиях и в организациях смешанные бытовые отходы с кодом  20 03 01
  • бумага и картон с кодом 20 01 01 ,
  • биоотходы с кодом 20 01 08,
  • крупногабаритные отходы с кодом  20 03 07
 
Согласно договору между OÜ EKOVIR  и городом Кохтла-Ярве и "предписанию по обращению с отходами" в Кохтла-Ярве (jäätmehoolduseeskiri) у перевозчика имеется право подать ходатайство на изменение цены.
 
Согласно постановлению нр. 469 от 11.09.2018 года  горуправление г. Кохтла-Ярве года утвердило повышение цен с 01.11.2018 года, стоимость за 1м3 будет составлять 5,32 eur/m3 (вместе с НСО 20%)
 
Новые цены  01.11.2018  в приложении:
 
Объем контейнера (в литрах) Регулярное опустошение
(без НСО 20%)
Регулярное опустошение
(с НСО 20%)
Kuni 50 (мешок)                    0,22 €                          0,27 €
kuni 80                    0,35 €                          0,43 €
kuni 140                    0,62 €                          0,74 €
kuni 190                    0,84 €                          1,01 €
kuni 240                    1,06 €                          1,28 €
kuni 370                    1,64 €                          1,97 €
kuni 660                    2,92 €                          3,51 €
Kuni 800                    3,54 €                          4,26 €
kuni 1100                    4,87 €                          5,85 €
kuni 1500                    6,65 €                          7,98 €
kuni 2500                  11,08 €                        13,30 €
Kuni 4500                  19,94 €                        23,94 €

Без изменений остаются: цены на опустошение контейнеров с бумагой, аренда контейнеров, опустошение контейнеров с биоотходами и вывоз крупногабаритных отходов. Так же не меняются цены на дополнительные услуги.

С уважением,
Ekovir OÜИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые клиенты OÜ Ekovir.

Сообщаем Вам, что фирма OÜ Ekovir с 30.11.2018 прекращает свою работу по вывозу бытовых и бумажных отходов в волости Toila (piirkond Toila) в связи с тем, что конкурс на обслуживание выиграла фирма AS Ragn-Sells. 

Фирма Ekovir OÜ продолжит выполнять следующие работы в  волости Toila:
- Аренда контейнеров объемом от 0,08м3 - 4,5м3 (цены в приложении)
- Установка контейнеров объемом 12м3 -30 м3
Если вы хотите отказатся от услиги аренды контейнера, просим Вас прислать сообщени в электронном виде на э-майл: ekovir@ekovir.ee
Напоминаем Вам, что при вывозе контейнера будет включена доп. услуга мытье контейнера согаласно прейскуранту по волости Toila (piirkond Toila) от 21.08.2017. https://www.ekovir.ee/et/content/hinnakiri 
Так же вы можете самостоятельно привезти арендованный контейнер к нам по адресу: Kaasiku 28, Jõhvi, 41541
  
TOILA VALD RENT ALATES 01.12.2018
Mahuti maht Konteineri rent
EUR/kuu
Konteineri müük
EUR/tk
Konteiner
80 l 1.50 70,00
140 l 1.50 70,00
240 l 2.00 70,00
370 l 2.20 120,00
600 l 3.40 250,00
800 l 3.80 310,00
1500 l 10.65 -
2500 l 16.50 -
4500 l 29.70 -
  Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%). 

Jõhvi: Kaasiku 28, tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee

 

Arvelduskonto (SwedBank): EE062200221054155625

Narva: Rahu 3, tel. 35 68 068, e-post: narva@ekovir.ee   Arvelduskonto (SEB): EE231010220036853017
Tallinn: Suur-Sõjamäe 31, tel. 60 53 869, e-post: tallinn@ekovir.ee   Arvelduskonto (Nordea): EE371700017003268308
Tartu: Ropka tee 27, tel. 7 333 660, e-post: tartu@ekovir.ee   Tööaeg: E-R / Пон.-Пят 08:00 - 17:00 (lõuna 12:00 - 13:00)
Reg. Nr: 10548331   Tööaeg (Tallinn): E-R / Пон.-Пят 08:00 - 16:30
KMKR: EE102107186    

© 2009-2019 EKOVIR OÜ