Austatud Jõgeva valla jäätmevaldaja!

Austatud Jõgeva valla jäätmevaldaja!

Jõgeva Vallavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2022– 2027“ tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Vastavalt sõlmitud lepingule on OÜ EKOVIR alates 01.04.2022 kuni 31.03.2027 ainuõigus vedada kogu Jõgeva valla territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes (firmades, kauplustes, tootmisüksustes jne) ja asutustes (lasteaiad, koolid jne) tekkinud alljärgnevad jäätmeid:

1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed);

2. paberi- ja kartongijäätmed jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi paber);

3. biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed jäätmekoodiga 20 01 08 ning aia- ja haljastujäätmed (edaspidi biojäätmed);

4. segapakend (15 01 06)*.

*Segapakendite osas ei ole Ekovri OÜ-l ainuõigust, kuid on kohustatud pakkuma jäätmevaldajale olenemata asumist ja elamu/hoone tüübist teenust.

Pakume ka kõiki jäätmeveoga seotud lisateenuseid elanikele, firmadele ja asutustele alates väikestest ratastel konteineritest kuni suurte multilift konteineriteni, millesse saab koguda ja ära anda ehitusjäätmeid, elektroonikat, mööblit jne. Tootmisettevõtetele ja äriklientidele hinnapakkumiste tegemiseks teiste jäätmeliikide osas palume eraldi saata e-mail aadressi ekovir@ekovir.ee või helistada 7 333 660, et leppida kokku täpsemad ettevõtte soovid ja vajadused.

Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse eeltäidetud jäätmeveoleping Jõgeva vallast saadud andmete alusel kas e-posti või posti teel. Parema jäätmeveo teenuse korraldamiseks palume küsimuste korral nt  jäätmeveotingimuste täpsustamiseks (arvete saatmise andmed, konteineri rendi küsimused jne) pöörduda OÜ EKOVIR meie esinduse poole (jäätmevedaja kontorisse) kas tel teel või kohapeal:

  • Tartu, Ropka tee 27
  • tel.  7 333 660
  • E-R: 09:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
  • L-P: Suletud
  • e-post: tartu@ekovir.ee

Lepinguid on võimalik sõlmida ja Teie poolt allkirjastatud lepinguid tagasi tuua ning täpsustada Teile olulisi küsimusi seoses jäätmeveoteenusega ka kohapeal Jõgeva Kultuurikeskusegaleriis 7., 9., 11., 14., 16. ja 18. märts 2022kell 10-17.

Teavitusega koos saadeti Teile kahes eksemplaris eeltäidetud leping (posti teel). Kontrollige lepingus olevad andmed ja parandage või lisage puuduolev info. Tooge või saatke leping Ropka tee 27, Tartu või tartu@ekovir.ee

Lepingu sõlmimise avaldust saab esitada ka elektrooniliselt https://www.ekovir.ee/index.php/lepingu_solmimise_avaldus/

Kogu info jäätmeveoteenuse kohta on avaldatud Ekovir OÜ veebilehel https://www.ekovir.ee/

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir                        Jõgeva Vallavalitsus

www.ekovir.ee www.jõgeva.ee

Jõgeva vallahinnakiri

Kehtib alates 01.04.2022

Lugupeetud klient!

Anname teada, et seoses maailmaturu materjali -plasti ja metalli hindade väga kiire muutumisega on sisseostetavate konteinerite hind tõusnud üle 30% mistõttu EKOVIR OÜ hetkel algselt välja reklaamitud hindadega jäätmemahuteid müüa ei saa. Hetke turuhinnaga konteineri ostmiseks küsige eraldi pakkumist klienditeenindusest tel teel või e-maili teel.

Jäätmeliik

Konteinerimaht, l

Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord

Tühisõit EUR/kord 

Konteineri rent EUR/kuu

Konteinerimüük EUR/tk

Segaolmejäätmed hind 1m3: 8,94

jäätmekottkuni 100 l

0,89

1,33

3,60

X

X

80 l

0,72

1,07

3,60

0,96

kokkuleppel

120 l

1,07

1,60

3,60

1,44

kokkuleppel

140 l

1,25

1,86

3,60

1,68

kokkuleppel

240 l

2,15

3,20

3,60

2,88

kokkuleppel

370 l

3,31

4,93

3,60

4,44

kokkuleppel

660 l

5,9

8,79

3,60

7,92

kokkuleppel

800 l

7,15

10,66

3,60

9,60

kokkuleppel

1100 l

9,83

14,65

3,60

13,20

kokkuleppel

1500 l

13,41

19,98

3,60

18,00

kokkuleppel

2500 l

22,35

33,30

3,60

30,00

kokkuleppel

4500 l

40,23

59,94

3,60

54,00

kokkuleppel

             

Paber ja kartong

jäätmekott kuni 100L

0,00

1,33

3,60

X

X

80 l

0,00

1,07

3,60

0,96

kokkuleppel

120 l

0,00

1,60

3,60

1,44

kokkuleppel

140 l

0,00

1,86

3,60

1,68

kokkuleppel

240 l

0,00

3,20

3,60

2,88

kokkuleppel

370 l

0,00

8,79

3,60

4,44

kokkuleppel

660 l

0,00

8,79

3,60

7,92

kokkuleppel

800 l

0,00

10,66

3,60

9,60

kokkuleppel

1100 l

0,00

14,65

3,60

13,20

kokkuleppel

1500 l

0,00

19,98

3,60

18,00

kokkuleppel

2500 l

0,00

33,3

3,60

30,00

kokkuleppel

4500 l

0,00

59,94

3,60

54,00

kokkuleppel

Biojäätmed(sh biolagunev vooderduskott)

80 l

0,01

1,07

3,60

0,96

kokkuleppel

140 l

0,01

1,86

3,60

1,68

kokkuleppel

240 l

0,01

3,20

3,60

2,88

kokkuleppel

Segapakendijäätmed

240 l

0,00

3,20

3,60

2,88

kokkuleppel

370 l

0,00

4,93

3,60

4,44

kokkuleppel

660 l

0,00

8,79

3,60

7,92

kokkuleppel

800 l

0,00

10,66

3,60

9,60

kokkuleppel

1100 l

0,00

14,65

3,60

13,20

kokkuleppel

Hüvitisrikutudpaberi, papi (ja pakendi) eest m3

 

 13,32

Lisateenuse nimetusÜhikHind (km-ga)
Jäätmemahuti rendihindm3/kuus12,00
Jäätmemahuti ostuhindm3kokkuleppel
Segaolmejäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hindm313,32
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hindm313,32
Paberi ja kartongi graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hindm313,32
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste, vahetult kogumismahuti kõrval asuvate pakendatud jäätmete laadimine, äravedu ja käitlusm313,32
Tasu rikutud paberi ja papi, köögi- ja sööklajäätmete ning segapakendi eestm313,32
Tühisõit objektilekord3,60
Jäätmekoti või ratastel kuni 800 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15 m veoki võimalikust peatumiskohast)kord13,80
Jäätmekoti või rataste kuni 370 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40 m veoki võimalikust peatumiskohast)kord18,30
Kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avaminekord3,60
Korduval paberkandjal graafiku, lepingu ja korduva arve,võlateate jms saatmine posti teeltk5,46
Konteineri pesu (teenus kortermajadele)m3/kord42,96
Konteineri paigaldamine või äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu, sh konteineri puhastus (hinnad võivad diferentseerida konteineri suuruse alusel). Teenuse osutamise alguses kuni 3 kuu jooksul toimub vedaja poolt üürile antavate või müüdavate konteinerite laialipaigaldamine tasuta. Samuti on tasuta konteinerite äravedu teenuse osutamise perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul.kord/tk42,00
Kleebis jäätmemahutiletk4,80
Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 150mkord25,00

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

————

Miks on vajalik osad vanad jäätmemahutid välja vahetada uute vastu?

Vana jäätmemahuti tunnused: mõningatel juhtudel metallserv (kipub tühjendamisel deformeeruma ja jäätmemahuti kukub tühjendusauto küljest lahti), rattad on väikesed ja mahutit on raske liigutada; mahuti plastmaterjal muutub rabedaks ja aegub ca 10 aastaga.

Uue jäätmemahuti eelised: tugev ja sügav nõuetele vastav plastikserv võimaldab mahutit kaasaegsete kogumissõidukitega tühjendada (arvestab andureid ja tagab ka kiiruse ja kvaliteedi), suured rattad võimaldavad hõlpsalt mahutit liigutada, kaasaegsemad stopperid võimaldavad mahuti paiknemist kergemini fikseerida, võimalus lisada jäätmeliiki tähistav ja kliendi nimega kleebis).

EKOVIR OÜ poolt on uue jäätmemahuti kohale toomine esimese kuu jooksul tasuta, mahuti hind vastavalt hinnakirjale (jäätmemahuti tuleb välja vahetada juhul, kui olemasolev mahuti ei vasta nõuetele on amortiseerunud, katki jne).

Jäätmemahuti kleebised

Kõikidel jäätmemahutitel peab edaspidi olema jäätmeliiki eristav märgistus (segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed jne) kleebis. Kleebiseid on võimalik soetada EKOVIR OÜ käest, ühe kleebise hind on 4,80 €, aga selle võib ka ise paigaldada. Hea on kui kleebisel/sildil on ka maja number ja korteri number. Seda eriti juhul, kui konteinereid on ühes kohas mitmeid.