Jäätmete sorteerimine

Jäätmete sorteerimine

 • 1. Konteiner on ette nähtud olmeprügi kogumiseks jäätmete tekitaja territooriumil.
 • 2. Konteineri paigaldus toimub spetsiaaltehnika abil ja konteinerit ei tohi ümber paigutada ilma jäätmekäitlusettevõtte nõusolekuta.
 • 3. Konteiner peab olema paigaldatud kõvale ja siledale alusele (näiteks asfalt, betoon, metallplaat vms pind).
 • 4. Ratastega konteinerite kõik rattalukud peavad olema alati lukustatud asendis (v.a. konteineri tühjendamise ajal
  jäätmekäitleja poolt).
 • 5. Keelatud on ronida konteineri peale või rippuda konteineri küljes, konteinerit tõugata või tõmmata. Konteiner võib kaotada tasakaalu ja kukkuda ümber.
 • 6. Konteineri täitmine toimub ainult läbi täitmisluukide, mis asuvad konteineri peal.
 • 7. Enne konteineri täitmise protseduuri algust tuleb veenduda, et konteiner asub ohutul tasasel pinnal ja on välistatud konteineri ümberkukkumine täitmise ajal.
 • 8. Avastatud konteineri riketest või ohtlikkusest tuleb koheselt informeerida jäätmevedajat.
 • 9. Konteineri luukide avamiseks tuleb kasutada kahte kätt ja võttes kinni luugi käepidemest avada luuk kuni konteineri pinnani.
 • 10. Enne konteineri täitmise protseduuri algust tuleb veenduda, et konteineris on piisavalt ruumi jäätmete paigutamiseks konteinerisse, konteineri luukide abil ei tohi teostada konteineris olevate jäätmete kokkupressimist.
 • 11. Jäätmete paigaldamine konteineri kaantele ja riputamine konteineri külgedele või otstele on keelatud.
 • 12. Keelatud on ladustada konteineritesse ohtlikke-, suuregabariidilisi-, vedelaid- ja ehitusjäätmeid. Tuhk peab olema eelnevalt maha jahutatud.
 • 13. Peale konteineri täitmisluugi avamist ja veendumist, et konteineris on piisavalt ruumi, paiguta jäätmed konteinerisse.
 • 14. Tuulise ilmaga tuleb konteineri täitmisluukide avamisel ja jäätmete konteinerisse paigutamisel olla eriti ettevaatlik ning tähelepanelik vältimaks vigastuste tekitamist nii isikutele kui konteineritele.
 • 15. Keelatud on avada metallkonteinerite suuri tühjendusluuke (välja arvatud jäätmevedaja teenindavad töötajad).
 • 16. Keelatud on ronida konteinerite sisse.
 • 17. Peale konteineri täitmist tuleb sulgeda kõik täitmisluugid.
 • 18. Konteineri täitmisluuk tuleb sulgeda viisil, millega ei kaasne konteineri rikkumist või lõhkumist, ja vältida vigastuste tekitamist isikutele.
 • 19. Konteineri ümbrust ei tohi risustada jäätmete, mööbli, koduelektroonika ega ehitusjäätmetega.
 • 20. Tuleohutuse tagamise eesmärgil tuleb konteiner paigaldada eluruumidest vähemalt 3,5 meetri kaugusele ja vältida autode parkimist lähemale kui 3,5 meetrit konteineri perimeetrist.
 • 21. Konteineri kasutaja vastutab konteineri ettenähtud otstarbel kasutamise eest ja peab kontrollima, et konteineri juures ei viibiks isikud, kes ei ole seotud konteineri kasutamisega.
 • 22. Konteineri tühjenduse käigus tuleb jälgida, et konteineri juures ei viibiks kõrvalisi isikuid (ohutsoon 3,5m).
 • 23. Konteineri kasutaja vastutab, et jäätmete vedajal on konteinerite tühjendamise ajal tagatud vaba juurdepääs.
 • 24. Jäätmete paigutamisel konteinerisse ja seal jäätmete hoidmisel väldib konteineri kasutaja jäätmete konteineri külge külmumist ja omavahel kokkukülmumist , mis võib takistada konteineri normaalset tühjendamist.
 • 25. Konteineri kasutaja hoolitseb, et konteinerites olevate jäätmete mass ei ületaks allolevaid piirnorme:
Jäätmemahuti suurus liitrit Jäätmete kaaluline piirnorm, kg
80 20,00
140 35,00
240 60,00
370 75,00
600 115,00
800 150,00

Kasulik info

Sega-Olmejäätmed

Kogu pakendi- ja toidujäätmed eraldi ja segaolmejäätmete hulk väheneb märgatavalt!

 • Jäätmed, mille liigiti kogumine pole korraldatud
 • Kassiliiv, rasvane ja raskesti puhastatav pakend, mähkmed, hügieenisidemed, kosmeetika, küpsetuspaber, foolium, jahtunud tuhk, tolmuimeja tolmukott,
 • suured kondid, näritud näts, kummist esemed
 • Hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised pastakad, tühjad vildikad
 • Katkised kruusid ja taldrikud
 • Kasutuskõlbmatud jalanõud, riided ja mänguasjad
 • Toidujäätmed, puhtad pakendid
 • Värvijäägid, ravimid, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed, patareid, akud, kodumasinad, elektroonika
 • Ehitusjäätmed, aiajäätmed
 • Vedelad jäätmed (näiteks kasutatud toiduõli)
 • Suuremõõtmelised jäätmed, mööbel, peegel, vaibad, madratsid
 • Ained ja esemed, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu võivad ohustada mahutit, veokit või vedajat

Biojäätmed

Biojäätmed pane konteinerisse lahtiselt, paberkotis või täielikult biolaguneva ja komposteeruva kotiga.

 • Riknenud toit ja toidujäätmed
 • Tahked riknenud puu- ja köögiviljad, nende koored
 • Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
 • Muna- ja pähklikoored
 • Pabermassist munarestid
 • Majapidamispaber
 • Pabersalvrätid
 • Kohvipaks, paberfiltrid
 • Lõikelilled, ilma potita toataimed
 • Tavalised kilekotid, toidupakendid
 • Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
 • Vedelad toidujäägid, toiduõli, suured kondid
 • Kiletatud või vahatatudpinnaga või kileaknaga paberkotid
 • Küpsetuspaber
 • Vanad ravimid
 • Mähkmed, hügieenisidemed
 • Tolmuimejakotid
 • Kunstlilled, küünlad
 • Lille- ja salatipotid

Vanapaber

Kogu paber ja kartong muudest jäätmetest eraldi ka siis, kui teie majal pole selleks konteinerit. Vanapaber pane konteinerisse lahtiselt.

 • Ajalehed, ajakirjad
 • Kataloogid ja reklaammaterjalid
 • Töövihikud, paberist ja kartongist kaustikud
 • Trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber
 • Kontoripaber
 • Papp
 • Jõupaber
 • Kileaknata ümbrikud
 • Vanad raamatud (kõvade kaanteta)
 • Määrdunud või vettinud paber ja papp
 • Majapidamispaber
 • Kasutatud pabernõud
 • Kleepsildid, teibid
 • Foolium, võipaber
 • Kommipaberid, jäätisepaberid
 • Tapeet, lamineeritud või kiletatud paber
 • Tetrapakid, munakarbid plastikust
 • Kõik, mis sisaldab materjale peale paberi ja kartongi

Pakend

Tühjendage pakend, vajadusel loputage, ärge peske.

 • Tühjad piimakarbid
 • Konservikarbid
 • Korgid ja pistikud
 • Šampoonipudelid
 • Hambapasta tuubid
 • Ketšupipudelid
 • Pudelid ilma tagatise märgistuseta
 • Pappkastid
 • Tühjad kodukemikaalide pudelid ja värvipurgid.
 • Plasttooted
 • Hügieenisidemed ja mähkmed
 • Mänguasjad
 • Kummitooted
 • Ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
 • Riided, kingad
 • Ehitusmaterjal
 • Põllumajanduslik plast
 • Ohtlike ainetega saastunud pakendid (näiteks liimist, värvist ja lahustitest valmistatud pakendid)
 • Pakend, mis sisaldab toodet, mis on märgistatud kui ohtlik aine
 • Määrdunud või toodet sisaldavad karbid

Kontaktid

Jõhvi

 • Kaasiku 28
 • tel. 33 66 726
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: ekovir@ekovir.ee

Narva

 • Lääne 5
 • tel. 35 68 068
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: narva@ekovir.ee

Tallinn

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 86
 • E-R: 08:00-16:30 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tallinn@ekovir.ee

Tartu

 • Ropka tee 27
 • tel. 7 333 660
 • E-R: 09:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tartu@ekovir.ee