ISO

EKOVIR OÜ põhitegevuseks on jäätmeveoteenuse osutamine klientidele.
Ekovir OÜ peamine eesmärk on tagada jäätmekäitlusteenuste pikaajaline toimimine ja arendamine ettevõttes.

Kvaliteedipoliitika eesmärk on pakkuda kliendile teenust:

 • kokkulepitud summas
 • ühtlane kvaliteet
 • kokkulepitud hinnaga
 • investeeringud, mis vähendavad riske ja riske

Ettevõte arvestab oma äriotsustega vastaspoole huvides. Suhetes sise- ja välisklientidega hinnatakse konstruktiivse dialoogi käigus ametivõimude esindajaid, aga ka kõiki teisi asjakohaseid sidusrühmi.
Keskkonnapoliitika eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikke teenuseid:

 • keskkonnasõbralikud investeeringud
 • keskkonnakäitumine
 • looduslike ja inimressursside hindamine

Ettevõtte eesmärk on ohjeldada jäätmete keskkonnamõju. Looduskaitse tagamine on töökultuuri ja olemasolevate kogemuste pidev täiendus, kasutades parimaid tehnilisi lahendusi.
Teenuste arendamine toimub oluliste keskkonnariskide aktiivse ja parima rakendamise kaudu. Leevendusmeetmete rakendamine ja keskkonnaseire on ettevõttele kohustuslikud.
Ettevõte jälgib väljakujunenud keskkonnaaspektide tuvastamise ja hindamise protsessi. Keskkonna pideva parendamise aluseks on integreeritud juhtimissüsteemi ja siseauditi juurutamine.
Seaduste ja muude tunnustatud nõuete järgimine on ettevõtte miinimumnõue. Ettevõte tagab oma töötajatele vajaliku väljaõppe ja motivatsiooni. Käsundus ohustab teadvustavalt, et töökultuur oleks kõrgel tasemel ja kooskõlas selle poliitika, põhimõtetega. Kõigil juhtimistasanditel on kohustus töötada välja standarditel ISO 9001 ja ISO 14001 põhinev integreeritud juhtimissüsteem ja selle tõhusust pidevalt täiustada.

Ettevõte valib oma alltöövõtjate ja tarnijate osas valiku, mõjutades neid aktsepteerima selle poliitika põhimõtteid. Peame oluliseks suhete jätkamist töötajate, klientide, oma tegevuse, asuvate elanike, füüsilise keskkonnaga tervikuna, firmaväärtuse kinnitamise esinduse loomise, ladustamise ja uute arendustega.
Need põhimõtted on kooskõlas ettevõtte raamdokumentidega ja selle rakendamist hinnatakse integreeritud juhtimissüsteemi läbivaatamise osana.

 

Kontaktid

Jõhvi

 • Kaasiku 28
 • tel. 33 66 726
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: ekovir@ekovir.ee

Narva

 • Lääne 5
 • tel. 35 68 068
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: narva@ekovir.ee

Tallinn

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 86
 • E-R: 08:00-16:30 (12:00-12:30 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tallinn@ekovir.ee

Tartu

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 86
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tartu@ekovir.ee