Hinnakiri

Jäätmeliik Mahuti tüüp Graafikujärgne tühjendus (€) Graafikuväline tühjendus (€) Tühisõit (€) Mahuti rendihind (€/kuu) Mahuti müügihind (€/tk)
Segaolmejäätmed jäätmekott kuni 150 l                  3,05 € 4,57 € 3,05 €  X  X
80 l konteiner                  1,63 € 2,44 € 1,63 € 1,92 € 39,04 €
120 l konteiner                  2,44 € 3,66 € 2,44 € 2,93 € 58,56 €
140 l konteiner                  2,85 € 4,27 € 2,85 € 3,41 € 68,32 €
240 l konteiner                  4,88 € 7,31 € 4,88 € 5,86 € 117,12 €
370 l konteiner                  7,51 € 11,27 € 7,51 € 9,03 € 180,56 €
660 l konteiner                13,41 € 20,11 € 13,41 € 16,10 € 322,08 €
800 l konteiner                16,25 € 24,37 € 16,25 € 19,52 € 390,40 €
1100 l konteiner                22,35 € 33,52 € 22,35 € 26,84 € 536,80 €
1500 l konteiner                30,47 € 45,70 € 30,47 € 36,60 € Kokkuleppel
2500 l konteiner                50,78 € 76,17 € 50,78 € 61,00 € Kokkuleppel
4500 l konteiner                91,41 € 137,11 € 91,41 € 109,80 € Kokkuleppel
Paber ja kartong jäätmekott kuni 150 l                 0,00 € 1,52 € 3,05 €  X X
80 l konteiner                 0,00 € 0,81 € 1,63 € 1,95 € 39,04 €
120 l konteiner                 0,00 € 1,22 € 2,44 € 2,93 € 55,56 €
140 l konteiner                 0,00 € 1,42 € 2,85 € 3,41 € 68,32 €
240 l konteiner                 0,00 € 2,44 € 4,88 € 5,86€ 117,12 €
370 l konteiner                 0,00 € 3,76 € 7,51 € 9,03 € 180,56 €
660 l konteiner                 0,00 € 6,70 € 13,41 € 16,10 € 322,08 €
800 l konteiner                 0,00 € 8,12 € 16,25 € 19,52 € 390,40 €
1100 l konteiner                 0,00 € 11,18 € 22,35 € 26,84 € 536,80 €
1500 l konteiner                 0,00 € 15,25 € 30,47 € 36,60 € Kokkuleppel
2500 l konteiner                 0,00 € 25,42 € 50,78 € 61,00 € Kokkuleppel
4500 l konteiner                 0,00 € 45,75 € 91,41 € 109,80 € Kokkuleppel
Köögi- ja sööklajäätmed 80 l konteiner                 0,00 € 0,81 € 1,63 € 1,95 € 39,04 €
140 l konteiner                 0,00 € 1,42 € 2,85 € 3,41 € 68,32 €
240 l konteiner                  0,00 € 2,78 € 4,88 € 5,86 € 117,12 €
Segapakendijäätmed 140 l konteiner                  0,24 € 1,89 € 2,85 € 3,41 € 68,32 €
240 l konteiner                  0,24 € 2,44 € 4,88 € 5,86 € 117,12 €
370 l konteiner                  0,24 € 3,76 € 7,51 € 9,03 € 180,56 €
660 l konteiner                  0,24 € 6,70 € 13,41 € 16,10 € 322,08 €
800 l konteiner                  0,24 € 8,12 € 16,25 € 19,52 € 390,40 €
1100 l konteiner                  0,24 € 11,17 € 22,35 € 26,84 € 536,80 €
Jäätmekott kuni 150 l                  0,24 € 1,52 € 2,85 € X X
Klaaspakendijäätmed 80 l konteiner                  0,00 € 1,09 € 1,63 € 1,95 € 39,04 €
140 l konteiner                  0,00 € 1,89 € 2,85 € 3,41 € 68,32 €
240 l konteiner                  0,00 € 3,26 € 4,88 € 5,86 € 117,12 €
370 l konteiner                  0,00 € 5,01 € 7,51 € 9,03 € 180,56 €

Tellimuse alusel kogumisringidena koogutavad jäätmed:

Jäätmeliik Kogumise viis Maksumus Tühisõit (€)
Suurjäätmed lahtiselt 2,44 €/m3 4,88 €
Aja- ja haljastujäätmed jäätmekott 1,22 €/m3 2,85 €
Rõiva- ja tekstiilijääde jäätmekott 6,10 €/m3 2,85 €

Lisateenuse nimetus Ühik Hind (km-ga)
Jäätmemahuti ostuhind m3 vastavalt hinnakirjale
Segaolmejäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind m3 30,47
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind m3 10,16
Paberi ja kartongi graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind m3 10,16
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste, vahetult kogumismahuti kõrval asuvate pakendatud jäätmete laadimine, äravedu ja käitlus m3 20,31
Tasu rikutud paberi ja papi, köögi- ja sööklajäätmete ning segapakendi eest m3 20,31
Jäätmekoti või ratastel kuni 800 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15 m veoki võimalikust peatumiskohast) kord 5,39
Jäätmekoti või rataste kuni 370 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (alates 30 meetrist) kord 18,30
Kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine kord 3,05
Korduval paberkandjal graafiku, lepingu ja korduva arve, võlateate jms saatmine posti teel tk 4,27
Konteineri pesu (teenus kortermajadele) m3/kord 36,60
Konteineri paigaldamine või äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu, sh konteineri puhastus (hinnad võivad diferentseerida konteineri suuruse alusel). Teenuse osutamise alguses kuni 3 kuu jooksul toimub vedaja poolt üürile antavate või müüdavate konteinerite laialipaigaldamine tasuta. Samuti on tasuta konteinerite äravedu teenuse osutamise perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul. kord/tk 42,70
Kleebis jäätmemahutile tk 4,88
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega tk 4,39
Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 151m kord 30,00

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%

Segaolmejäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Jäätmekott kuni 0,04 – 0,15 1,30 1,56 2,03
0,14 2,99 3,59 4,67 1,62
0,24 3,50 4,20 5,46 1,98
0,37 4,05 4,86 6,32 2,18
0,6 5,31 6,37 8,28 4,50
0,8 7,08 8,50 11,05 4,50
1,1 9,74 11,69 15,20 5,70
2,5 20,16 24,19 31,45 15,00
4,5 31,28 37,54 48,00 18,00
Suurjäätmed EUR/m3 15,24 18,29
Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise hinnast / kord

Suurjäätmete kogust hinnatakse visuaalselt.

Biojäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,14 2,31 2,77 3,60 1,62
0,24 3,15 3,78 4,91 1,98

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Vanapaberi/kartongi mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,24 tasuta tasuta tasuta 1,98
0,6 tasuta tasuta tasuta 4,50
0,8 tasuta tasuta tasuta 4,50
2,5 tasuta tasuta tasuta 15,00
4,5 tasuta tasuta tasuta 18,00

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Lisateenused:

Teenuse liik Ühik EUR KM-ga
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel kord 3,83
Повторная высылка счета по почте раз 5,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine kord 19,17
Lepingu muutmine (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne) kord 1,95
Переоформление договора шт 3,95
Konteineri paigaldus / äravedu kuni 0,14 m3 – 1,10 m3 tk 25,37
Konteineri paigaldus / äravedu 1,10 m3 – 4,50 m3 tk 45,00
Kleebis jäätmemahutile tk 2,50
Vana mittestandardse konteineri äravedu tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 5,39
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 15,50
Konteineri pesu (1,10 m3 – 4,5 m3 konteinerid) tk 46,84
Konteineri pesu (0,14 m3 kuni 1,10 m3 konteinerid) tk 30,56
Lukuaasade paigaldus tk 28,76
Vooderduskoti paigaldus 140 liitrit tk 1,92
Vooderduskoti paigaldus 240 liitrit tk 1,92
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms) kuu 11,50
Konteineri mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, €/m3 28,76 28,76

Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ning konteineri pesu tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Sorteerimata segaolmejäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 14,56 17,47 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 29,15 34,98 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 49,40 59,28 kokkuleppel kokkuleppel

Biojäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 16,50 19,80 kokkuleppel kokkuleppel

Paberjäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 3,25 3,90 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 5,75 6,90 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 7,42 8,90 kokkuleppel kokkuleppel

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Lepingute sõlmimine tööpäeval  9.00 kuni 16.00 müügiesinduses – tel 605 3866 ja 605 3869
e-mail: tallinn@ekovir.ee.
Tellimuste vastuvõtmine vastavalt lepingule dispetšerteenistuses – tel 605 3866 ja 605 3869.
Vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks: Tellija nimi, kontaktandmed ( kontaktisiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number), süvakogumismahutite paiknemise aadress,  jäätmeliigiti: konteinerite suurus ja tühjenduse sagedus.

Muudetud alates 01.04.2024 – käibemaks 22%

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Вид отходов Объём Регулярное опустошение по графику EUR/раз Опустошение по заявке вне графика EUR/раз Аренда контейнера EUR/месяц Продажа контейнера EUR/шт
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 100l 2,75 € 3,57 €
Смешанные бытовые отходы Мешок до 100л
0,8 2,20 € 2,86 € 2,44 € 70,00 €
0,14 3,84 € 5,00 € 2,44 € 70,00 €
Hind m3/цена за 1м3: 27,45 € 0,24 6,59 € 8,57 € 2,93 € 90,00 €
0,36 9,88 € 12,85 € 4,39 € 100,00 €
0,60-0,66 18,12 € 23,56 € 7,32 € 250,00 €
0,77-0,80 21,96 € 28,55 € 7,56 € 310,00 €
1,1 30,20 € 39,26 € 12,20 € 317,20 €
1,5 41,18 € 53,54 € 30,50 € kokkuleppel
2,5 68,63 € 89,23 € 42,70 € kokkuleppel
4,5 123,53 € 160,61 € 48,80 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 82,35 € 107,07 € kokkuleppel kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 137,25 € 178,45 € kokkuleppel kokkuleppel
Biojäätmed 0,14 0,00 € 3,84 € 1,91 € 70,00 €
0,24 0,00 € 6,59 € 2,8 € 90,00 €
Süvamahuti 0,6-0,8 m3 0,00 € 18,12-21,9 €
Süvamahuti 1,3 m3 0,00 € 35,67 €
Paber ja kartong 0,14-1,1 0,00 € 3,84-30,20 € 250,00 €
Бумага и картон 2,5 0,00 € 68,62 € kokkuleppel
4,5 0,00 € 123,52 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 0,00 € 82,35 € kokkuleppel kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 0,00 € 137,25 € kokkuleppel kokkuleppel
Segapakend, kokkuleppel jäätmevedajaga 0,14-1,1 0,00 € 3,84-30,20 € 250,00 €
Смешанная упаковка, по договоренности с оператором вывоза мусора 2,5 0,00 € 68,62 € kokkuleppel
4,5 0,00 € 123,52 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 0,00 € 82,53 € kokkuleppel kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 0,00 € 137,25 € kokkuleppel kokkuleppel
Suurjäätmed/tekstiil, kokkuleppel jäätmevedajaga 1m3 13,73 €
К/Г/ текстиль, по договоренности с оператором вывоза мусора
Tühisõit objektile Пустой пробег * 100% mahuti tühjendamise teenustasust
* Olmejäätmed/Biojäätmed/Paber ja kartong/Segapakend/Tekstiil/Suurjäätmed 100% segaolmejäätmete graafikujärgne mahuti tühjendamise teenustasust
Смешанные бытовые отходы/Биоотходы/Бумага и картон/Смешанная упаковка/Текстиль/Крупногабаритные отходы 100% от стоимости опустошения контейнера со смешанными бытовыми отходами по графику
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest 1m3 27,45 €
Компенсация за повреждённую упаковку и бумагу 1m3
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Segapakendikott, tk 4,15€
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele, 1 tk 0,00€
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 5,55€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 5,55€
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 5,55€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 5,55€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,49€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,79€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,75€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 5,39€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,76€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 122,00€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 48,80€
Moloki-tüüpi mahuti pesu (0,6 – 5 m3), kord/1 tk 84,00€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,53€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,69€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 3,66€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 55,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 35,96€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 55,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust
vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta. 
** sisaldab konteineri äratoomise tasu. 
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik
sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu
ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi. 
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed, va
biokonteineriise kogutud jms) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate
jäätmete kõrvaldamise eest (55,00 EUR/m3).
Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%). 

TEATIS JÕHVI HINNAKIRJA MUUTMISEST  ALATES 01.01.2024.

Lugupeetud kliendid

Teatame Teile, et alates 01.01.2024.a. muutuvad jäätmete konteinerite rendihinnad Jõhvi vallas

Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis.

Käibemaks 22%

Jäätmete tüüp Konteineri maht Alates 01.01.2024
Jõhvi

EUR / tk

Majapidamisjäätmed 50 l
140 l 1,78
2,14
0,37 l 2,95
0,6 l /0,66 5,32
800 l 6,45
1100 l 8,71
1500 l 12,00
2500 l 22,27
4500 l 36,23
Pakendid, paber ja papp 800 l 6,45
1100 l 8,86
1500 l 12,00
2500 l 22,27
4500 l 3,23

Lugupidamisega,

OÜ EKOVIR

Kehtib alates 01.01.2024

Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%)

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 0,91 € 1,18 €
0,14 0,84 € 1,10 € 0,94 € 61,00 €
0,24 1,45 € 1,88 € 1,61 € 71,17 €
0,37 2,24 € 2,91 € 2,48 € 101,67 €
0,60 3,62 € 4,34 € 4,43 € 254,17 €
0,66 3,99 € 5,19 € 4,43 € 254,17 €
0,80 4,83 € 6,28 € 5,37 € 315,17 €
1,1 6,64 € 8,63 € 7,38 € 386,33 €
1,5 9,01 € 11,77 € 10,07 € 1 799,50 €
2,5 15,10 € 19,63 € 16,78 € 2 409,50 €
4,5 27,18 € 35,33 € 30,20 € 2 795,83 €
Süvamahutid 3,0 18,12 € 23,56 € kokkuleppel kokkuleppel
5,0 30,20 € 38,55 € kokkuleppel kokkuleppel
Paber ja kartong 0,24 0,01 € 0,01 € 1,61 € 71,17 €
0,6-0,66 0,01 € 0,01 € 4,43 € 254,17 €
0,80 0,01 € 0,01 € 5,37 € 315,17 €
1,5 0,01 € 0,01 € 10,07 € 1 799,50 €
2,5 0,01 € 0,01 € 16,78 € 2 409,50 €
4,5 0,01 € 0,01 € 30,20 € 2 795,83 €
Biojäätmed 0,14 0,01 € 0,01 € 3,42 € 61,00 €
0,24 0,01 € 0,01 € 5,86 € 71,17 €
Suurjäätmed 1m3 0,01 €
Tühisõit objektile 50% mahuti tühjendamise teenustasust
mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1m3 32,53 €
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****) /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ( по желанию клиента****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel või e-posti teel, kord

Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз

3,89€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel

Высылка повторного договора или повторного счета , раз

3,89€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord

Изменение договора или графика, раз

1,99€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord

Высылка повторного графика перевозки по почте, раз

1,99€
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele, 1 tk         

Установка биомешка в контейнер для БИО отходов объемом 140-240 литров, 1 шт

3,46 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord

Выдача справки об отходах, раз

19,49€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз*

25,79€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз*

45,75€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner

Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт

25,42€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

5,39€
 Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

15,76€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт **

122,00€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт **

48,80€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk.

Установка петель для замка на контейнер, 1 шт.

32,53€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц

11,9€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз

2,54€
Kõrgendatud platsilt konteineri teisaldamise eest (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), 1 konteiner

Снятие контейнера с пьедестала (более 15 см высота), 1 контейнер

0,56€
Jäätmešahtidega majades konteineri teisaldamine kõrgendatud platsilt (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), 1 konteiner 

Спуск контейнера с возвышенной площадки (мусорные шахты) для мусорного контейнера (более 15 см высота), 1 контейнер

0,56€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3

По предварительному заказу вывоз упакованных  садово-парковых отходов (опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3

32,53€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 ***

Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3

32,53€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3****

Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 ****

32,53€
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta, samuti kontsensiooni lõppemisel.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,53 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%).

Kehtib 27.07.2023 – 26.07.2026

Muudetud alates 01.01.2024 – käibemaks 22%

Jäätmeliik

Вид отходов

Mahuti maht

Объём

Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord

Регулярное опустошение по графику EUR/раз

Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Опустошение по заявке вне графика

EUR/раз

Konteineri rent EUR/kuu

Аренда контейнера

EUR/месяц

Konteineri müük EUR/tk

Продажа контейнера EUR/шт

Segaolmejäätmed

Смешанные бытовые отходы

Jäätmekott kuni 150l

Мешок до 150л

1,22 € 1,22 €
0,14 1,22 € 1,22 € 1,94 € 61,00 €
0,24 2,44 € 2,44 € 2,14 € 71,17 €
0,36 2,44 € 2,44 € 3,65 € 101,67 €
0,60-0,66 8,54 € 8,54 € 5,72 € 254,17 €
0,77-0,80 12,20 € 12,20 € 6,45 € 315,17 €
1,5 14,64 € 14,64 € 25,62 € kokkuleppel
2,5 26,84 € 26,84 € 29,79 € kokkuleppel
4,5 30,50 € 30,50 € 42,09 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 12,20 € 12,20 € 56,12 € kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 14,64 € 14,64 € 63,14 € kokkuleppel
Biojäätmed

Биоотходы

0,14 0,00 € 0,00 € 1,94 € 61,00 €
0,24 0,00 € 0,00 € 2,14 € 71,17 €
Süvamahuti 0,8 m3 0,00 € 0,00 €
Süvamahuti 1,3 m3 0,00 € 0,00 €
Paber ja kartong

Бумага и картон

0,24 0,00 € 0,00 € 2,14 € 71,17 €
0,6 0,00 € 0,00 € 5,72 € 254,17 €
0,77-0,80 0,00 € 0,00 € 6,45 € 315,17 €
2,5 0,00 € 0,00 € 29,79 € kokkuleppel
4,5 0,00 € 0,00 € 42,09 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 0,00 € 0,00 € 56,12 € kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 0,00 € 0,00 € 63,14 € kokkuleppel
Segapakendijäätmed

Смешанная упаковка

Pakendikott kuni 200l 0,00 € 0,00 €
0,24 0,00 € 0,00 € 2,14 € 71,17 €
0,6 0,00 € 0,00 € 5,72 € 254,17 €
0,77-0,80 0,00 € 0,00 € 6,45 € 315,17 €
1,5 0,00 € 0,00 € 25,62 € kokkuleppel
2,5 0,00 € 0,00 € 29,79 € kokkuleppel
Suurjäätmed

К/Г

1m3 36,60 €
Tühisõit objektile Пустой пробег 1,22 €
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest

Компенсация за повреждённую упаковку и бумагу

12,20 €
LISATEENUSED / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord

Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз

3,89€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel

Высылка повторного договора или повторного счета, раз

3,89€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord

Изменение договора или графика, раз

1,99€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord

Высылка повторного графика перевозки по почте, раз

1,99€
Jäätmetõendi väljastamine, kord

Выдача справки об отходах, раз

19,49€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз*

25,79€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз*

45,75€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner

Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт

25,42€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

5,39€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

15,76€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт **

47,62€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт **

31,07€
Moloki-tüüpi mahuti pesu (0,6 – 5 m3), kord/1 tk 

Мытье контейнеров типа Молок (0,6 – 5 м3), раз/1 шт

85,40€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk.

Установка петель для замка на контейнер, 1 шт.

32,53€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц

11,69€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз

2,54€
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega, 1 tk

Подкладочный мешок для контейнера до 140-240 л вместе с установкой

3,46€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed (mitte konteinerisse kogutud puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3

По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (не в контейнер собранные опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3

36,60€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 ***

Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3

36,60€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3****

Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 ****

36,60€
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta. При замене или вывозе контейнера добавляется плата за опустошение и 100% платы за мытьё контейнера в соответствии с действующими ценами. Первичная установка контейнера производится бесплатно.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu. Содержит плату за вывоз контейнера.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi. Переполненным считается контейнер, в котором такое количество отходов, что крышку невозможно закрыть. Отходы, мешающие закрытию крышки, считаются отходами, превышающими объём контейнера. При сборе отходов, превышающих объём контейнера, учитывается объём отходов (м3) в ковше мусорной машины.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed, va biokonteineriise kogutud jms) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (36,60 EUR/m3). В случае, если контейнер содержит несоответствующие отходы (опасные отходы, строительные отходы, садово-парковые отходы, за исключением собранных в предназначенный для них биоконтейнер, и тп) у OÜ EKOVIR есть право не опустошать контейнер или взимать плату за несоответствующие отходы (36,60 EUR/м3).
Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%). Цены содержат НСО 22%.

Muudetud alates 01.01.2024 – käibemaks 22%

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Segaolmejäätmed hind 1m3  8,34 Jäätmekott kuni 150 l 1,27 € 1,66 €
0,14 1,19 € 1,55€ 1,94 € 61,00 €
0,24 2,03 € 2,64 € 1,94 € 71,17 €
0,36 3,05 € 3,97 € 3,65€ 101,67 €
0,60-0,66 5,59 € 7,28 € 5,72 € 254,17 €
0,77-0,80 6,78 € 8,81 € 6,09 € 315,17 €
1,5 12,72 € 16,53 € 25,62 € 1 829,49 €
2,5 21,20 € 27,56 € 29,79€ 2 409,50 €
4,5 38,16 € 49,60 € 42,09 € 2 795,83 €
Paber ja kartong 0,24 0,01 € 0,01 € 1,94 € 71,17 €
0,6 0,01 € 0,01 € 5,72€ 254,17 €
0,77-0,80 0,01 € 0,01 € 6,09 € 315,17 €
2,5 0,01 € 0,01 € 29,79 € 2 409,50 €
4,5 0,01 € 0,01 € 42,09 € 2 795,83 €
Biojäätmed 0,14 0,01 € 0,01 € 1,94 € 71,17 €
0,24 0,01 € 0,01 € 5,72 € 254,17 €
Suurjäätmed ühekordse vedu kuni 2m3 1m3 0,01 €
Tühisõit objektile 50%
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest 8,81€

 Hinnad väljaspool korraldatud jäätmevedu:

SO, 0,08 m3 tühjendus graafiku järgi – 1,02 € / graafikuväline – 1,32 €
SO, 0,12 m3 tühjendus graafiku järgi – 1,02 € / graafikuväline – 1,32 €
SP, 0,6 m3 /150106/ tühjendus graafiku järgi – 4,54 € / graafikuväline – 5,77 €
SO, 1,0 – 1,1 m3 tühjendus graafiku järgi – 9,32 € / graafikuväline – 12,12 €
SO, 1,0 – 1,1 m3 rent, kuu – 18,79 €
Käsilaadimine / VP / 150101; m3 – 10,17 €

LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,89 €
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,89 €
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,99 €
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,99 €
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele, 1 tk           3,46 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,49 €
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,79 €
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,75 €
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,42 €
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 5,39 €
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,76 €
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 47,62 €
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 31,07 €
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,53 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,69 €
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,54 €
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,53 €
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,53 €
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,53 €

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,53 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%).

Muudetud alates 01.01.2024 – käibemaks 22%

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Вид отходов Объём Регулярное опустошение по графику EUR/раз Опустошение по заявке вне графика EUR/раз Аренда контейнера EUR/месяц Продажа контейнера EUR/шт
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150l 1,91 € 2,47 €
Смешанные бытовые отходы Мешок до 150л
0,14 1,78 € 2,31 € 1,94 € 61,00 €
Hind m3/цена за 1м3:

12,48 €

0,24 3,05 € 3,95 € 2,93 € 71,17 €
0,36 4,56 € 5,94 € 3,65 € 101,67 €
0,60-0,66 8,38 € 10,89 € 6,10 € 254,17 €
0,77-0,80 10,05 € 13,20 € 6,10 € 315,17 €
1,5 19,03 € 24,75 € 18,30 € kokkuleppel
2,5 31,72 € 41,24 € 30,50 € kokkuleppel
4,5 57,10 € 74,23 € 42,09 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 38,06 € 49,48 € kokkuleppel kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 63,44 € 82,47 € kokkuleppel kokkuleppel
Biojäätmed 0,14 0,00 € 0,00 € 1,94 € 61,00 €
Биоотходы 0,24 0,00 € 0,00 € 2,93 € 71,17 €
Süvamahuti 0,6-0,8 m3 0,00 € 0,00 €
Süvamahuti 1,3 m3 0,00 € 0,00 €
0,6-0,8 0,00 € 0,00 € 6,10 € 254,17 €
Paber ja kartong 2,5 0,00 € 0,00 € 30,50 € kokkuleppel
Бумага и картон 4,5 0,00 € 0,00 € 42,09 € kokkuleppel
Süvamahuti 3 m3 0,00 € 0,00 € kokkuleppel kokkuleppel
Süvamahuti 5 m3 0,00 € 0,00 € kokkuleppel kokkuleppel
Suurjäätmed 1m3 48,80 €
К/Г
Tühisõit objektile Пустой пробег 100% mahuti tühjendamise teenustasust
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest 1m3 48,80 €
Компенсация за повреждённую упаковку и бумагу 1m3

 

 

LISATEENUSED / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord

Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз

3,89€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel

Высылка повторного договора или повторного счета, раз

3,89€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord

Изменение договора или графика, раз

2,44€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord

Высылка повторного графика перевозки по почте, раз

1,99€
Jäätmetõendi väljastamine, kord

Выдача справки об отходах, раз

19,49€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,2 m3 konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,2 м3, раз*

30,50€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз*

42,70€
Kõrgendatud platsilt konteineri teisaldamine (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), üks konteiner

Снятие контейнера с пьедестала (более 15 см высота), 1 контейнер

3,66€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

5,39€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

18,30€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт **

61,00€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт **

42,70€
Moloki-tüüpi mahuti pesu (0,6 – 5 m3), kord/1 tk 

Мытье контейнеров типа Молок (0,6 – 5 м3), раз/1 шт

85,40€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk.

Установка петель для замка на контейнер, 1 шт.

32,53€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц

11,69€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз

2,54€
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega, 1 tk

Подкладочный мешок для контейнера до 140-240 л вместе с установкой

3,46€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed (mitte konteinerisse kogutud puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3

По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (не в контейнер собранные опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3

48,80€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 ***

Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3

48,80€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3****

Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 ****

48,80€
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta. При замене или вывозе контейнера добавляется плата за опустошение и 100% платы за мытьё контейнера в соответствии с действующими ценами. Первичная установка контейнера производится бесплатно.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu. Содержит плату за вывоз контейнера.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi. Переполненным считается контейнер, в котором такое количество отходов, что крышку невозможно закрыть. Отходы, мешающие закрытию крышки, считаются отходами, превышающими объём контейнера. При сборе отходов, превышающих объём контейнера, учитывается объём отходов (м3) в ковше мусорной машины.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed, va biokonteineriise kogutud jms) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (36,60 EUR/m3). В случае, если контейнер содержит несоответствующие отходы (опасные отходы, строительные отходы, садово-парковые отходы, за исключением собранных в предназначенный для них биоконтейнер, и тп) у OÜ EKOVIR есть право не опустошать контейнер или взимать плату за несоответствующие отходы (36,60 EUR/м3).
Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%). Цены содержат НСО 22%.

Muudetud alates 01.01.2024 – käibemaks 22%

Jäätmete tüüp Konteineri maht Konteinerite regulaarne tühjendamine graafiku alusel

EUR / kord

Konteinerite tühjendamine nõudmisel, graafikust väljas

EUR / kord

Konteinerite rent

EUR / kuu

Konteinerite müük

EUR / tk

Majapidamisjäätmed 50 l 3,80 4,83
140 l 5,45 6,92 71,17
240 l 6,38 8,10 71,17
800 l 9,61 12,16 5,37
1500 l 17,95 22,80 10,07
2500 l 27,99 35,55 16,78
4500 l 46,68 59,28 30,20
Pakendid, paber ja papp 800 l 4,54 5,77 5,37
1500 l 8,53 10,83 10,07
2500 l 12,99 16,50 16,78
4500 l 20,14 25,58 30,20
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,89€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,89€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,99€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,99€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,49€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,79€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,75€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,42€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 5,39€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,76€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 47,62€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 31,07€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,53€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,69€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,54€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,53€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,53€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,53€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,53 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%).

Kehtib alates 01.01.2024
Jäätmeliik Konteinerimaht, l Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Tühisõit EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteinerimüük EUR/tk
Segaolmejäätmed hind 1m3: 8,94 Jäätmekott kuni 100 l 0,91 1,35 3,66 X X
80 l 0,73 1,09 3,66 0,98 48,08
120 l 1,09 1,63 3,66 1,46 55,92
140 l 1,27 1,89 3,66 1,70 59,78
240 l 2,19 3,25 3,66 2,93 71,17
Kuni 370 l 3,37 5,01 3,66 4,51 116,92
660 l 6,00 8,94 3,66 8,05 228,75
770/800 l 7,27 10,84 3,66 9,76 238,91
1100 l 9,99 14,89 3,66 13,42 279,58
1500 l 13,63 20,31 3,66 18,30 1514,83
2500 l 22,72 33,86 3,66 30,50 1538,42
4500 l 40,90 60,94 3,66 54,90 1909,55
Paber ja kartong Jäätmekott kuni 100L 0,00 1,35 3,66 X X
80 l 0,00 1,09 3,66 0,98 48,08
120 l 0,00 1,63 3,66 1,46 55,92
140 l 0,00 1,89 3,66 1,70 59,78
240 l 0,00 3,25 3,66 2,93 71,17
Kuni 370 l 0,00 5,01 3,66 4,51 116,92
660 l 0,00 8,94 3,66 8,05 228,75
770/800 l 0,00 10,84 3,66 9,76 238,91
1100 l 0,00 14,89 3,66 13,42 279,58
1500 l 0,00 20,31 3,66 18,30 1514,83
2500 l 0,00 33,86 3,66 30,50 1538,42
4500 l 0,00 60,94 3,66 54,90 1909,55
Biojäätmed 80 l 0,01 1,09 3,66 0,98 48,08
140 l 0,01 1,89 3,66 1,70 59,78
240 l 0,01 3,25 3,66 2,93 71,17
Segapakendijäätmed 240 l 0,00 3,25 3,66 2,93 71,17
Kuni 370 l 0,00 5,01 3,66 4,51 116,92
660 l 0,00 8,94 3,66 8,05 228,75
770/800 l 0,00 10,84 3,66 9,76 238,91
1100 l 0,00 14,89 3,66 13,42 279,58
Hüvitisrikutudpaberi, papi (ja pakendi) eest m3  13,54
Lisateenuse nimetus Ühik Hind (km-ga)
Jäätmemahuti rendihind m3/kuus 12,20
Jäätmemahuti ostuhind m3 kokkuleppel
Segaolmejäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind m3 13,54
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind m3 13,54
Paberi ja kartongi graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind m3 13,54
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste, vahetult kogumismahuti kõrval asuvate pakendatud jäätmete laadimine, äravedu ja käitlus m3 13,54
Tasu rikutud paberi ja papi, köögi- ja sööklajäätmete ning segapakendi eest m3 13,54
Tühisõit objektile kord 3,6
Jäätmekoti või ratastel kuni 800 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15 m veoki võimalikust peatumiskohast) kord 5,39
Jäätmekoti või rataste kuni 370 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40 m veoki võimalikust peatumiskohast) kord 18,61
Kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine kord 3,66
Korduval paberkandjal graafiku, lepingu ja korduva arve,võlateate jms saatmine posti teel tk 5,55
Konteineri pesu (teenus kortermajadele) m3/kord 43,68
Konteineri paigaldamine või äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu, sh konteineri puhastus (hinnad võivad diferentseerida konteineri suuruse alusel).

Teenuse osutamise alguses kuni 3 kuu jooksul toimub vedaja poolt üürile antavate või müüdavate konteinerite laialipaigaldamine tasuta. Samuti on tasuta konteinerite äravedu teenuse osutamise perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul.

kord/tk 42,70
Kleebis jäätmemahutile tk 4,68
Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 150m kord 25,42

Hinnad sisaldavad käibemaksu (22%).

Miks on vajalik osad vanad jäätmemahutid välja vahetada uute vastu?

Vana jäätmemahuti tunnused: mõningatel juhtudel metallserv (kipub tühjendamisel deformeeruma ja jäätmemahuti kukub tühjendusauto küljest lahti), rattad on väikesed ja mahutit on raske liigutada; mahuti plastmaterjal muutub rabedaks ja aegub ca 10 aastaga.

Uue jäätmemahuti eelised: tugev ja sügav nõuetele vastav plastikserv võimaldab mahutit kaasaegsete kogumissõidukitega tühjendada (arvestab andureid ja tagab ka kiiruse ja kvaliteedi), suured rattad võimaldavad hõlpsalt mahutit liigutada, kaasaegsemad stopperid võimaldavad mahuti paiknemist kergemini fikseerida, võimalus lisada jäätmeliiki tähistav ja kliendi nimega kleebis).

EKOVIR OÜ poolt on uue jäätmemahuti kohale toomine esimese kuu jooksul tasuta, mahuti hind vastavalt hinnakirjale (jäätmemahuti tuleb välja vahetada juhul, kui olemasolev mahuti ei vasta nõuetele on amortiseerunud, katki jne).

Jäätmemahuti kleebised 

Kõikidel jäätmemahutitel peab edaspidi olema jäätmeliiki eristav märgistus (segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed jne) kleebis. Kleebiseid on võimalik soetada EKOVIR OÜ käest, ühe kleebise hind on 4,68€, aga selle võib ka ise paigaldada. Hea on kui kleebisel/sildil on ka maja number ja korteri number. Seda eriti juhul, kui konteinereid on ühes kohas mitmeid.

Kontaktid

Jõhvi

 • Kaasiku 28
 • tel. 33 66 726
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: ekovir@ekovir.ee

Narva

 • Lääne 5
 • tel. 35 68 068
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: narva@ekovir.ee

Tallinn

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 869
 • E-R: 08:00-16:30 (12:00-12:30 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tallinn@ekovir.ee

Tartu

 • Ropka tee 27
 • tel.  7 333 660
 • E-R: 09:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tartu@ekovir.ee