Hinnakiri

Mahuti rent:

Konteineri maht
m3

Konteineri rent KM-ta

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

0,14 1,35 1,62
0,24 1,65 1,98
0,37 1,82 2,18
0,60 3,75 4,50
0,80 3,75 4,50
1,10 4,75 5,70
2,50 12,50 15,00
4,50 15,00 18,00

Biolagunevate jäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kuu

0,14 2,17 2,60 2,24
0,24 2,54 3,05 2,88

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Paberjäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kuu

0,24 1,84 2,21 2,88
0,60 2,49 2,99 3,52
0,80 3,33 3,99 3,52
2,50 6,09 7,31 7,03
4,50 10,97 13,16 11,60

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Mahuti rent:

Konteineri maht
m3

Konteineri rent KM-ta

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

0,14 1,35 1,62
0,24 1,65 1,98
0,37 1,82 2,18
0,60 3,75 4,50
0,80 3,75 4,50
1,10 4,75 5,70
2,50 12,50 15,00
4,50 15,00 18,00

 

Biojäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

0,08 1,60 1,92
0,14 1,81 2,17 2,88 65,19
0,24 2,24 2,68 3,52 72,86

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Paberjäätmete, kile, joogipakendi kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

0,24 0,64 0,76 3,52 72,86
0,60 0,64 0,76 9,00 153,39
2,50 0,64 0,76 32,00 575,20
4,50 0,64 0,76 40,00 682,45
Lahtised jäätmed, EUR/m3 0,64 0,76

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 150 l 0,12 3,60
Konteiner
80 l 0,77 2,88 57,60
140 l 1,34 5,04 1,38 100,80
240 l 2,30 8,64 2,36 172,80
kuni 370 l 3,55 13,32 3,64 266,40
600 l – 660 l 6,34 23,76 6,49 475,20
770/800 l 7,68 28,80 7,87 576,00
1100 l 10,56 39,60 10,82 792,00
2500 l 24,00 90,00 24,60 1800,00
4500 l 43,20 162,00 44,28 3240,00
Paber ja kartong 800 l 0,01 0,01 7,87 576,00
1100 l 0,01 0,01 10,82 792,00
2500 l 0,01 0,01 24,60 1800,00
4500 l 0,01 0,01 44,28 3240,00
Biojäätmed 140 l 0,01 0,01 1,38 100,80
240 l 0,01 0,01 2,36 172,80
Biojäätmete vooderduskoti paigaldus tk 140 liitrit 1,92
240 liitrit 1,92
Tühisõit objektile 1 kord 3,60

 

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):

Teenuse liik EUR
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta posti teel, kord 1,50
Veograafiku väljastamine posti teel, kord 0,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 15,98
Lepingu muutmine, kord (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne.) 1,95
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m3 konteiner, tk* 22,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m3 ja suurem konteiner, tk* 44,74
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 22,37
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 3,83
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), tk 44,74
Konteineri pesu (kuni 1100-liitrised konteinerid), tk 25,56
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile, konteiner 28,76
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile, konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 10,00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äraveo hind, m3 36,00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konterineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, m3 36,00
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest, m3 36,00
Hüvitus rikutud biolagunevate jäätmete eest, m3 36,00
Pakendatud aia- ja haljastu jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru vedu, m3 36,00
Kliendil tellitud lisateenuste hind, 1 teenus 36,00
Suurjäätmed Tasuta

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Цены содержат налог с оборота (20%).

 

Segaolmejäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Jäätmekott kuni 0,04 – 0,15 1,30 1,56 2,03
0,14 2,99 3,59 4,67 1,62
0,24 3,50 4,20 5,46 1,98
0,37 4,05 4,86 6,32 2,18
0,6 5,31 6,37 8,28 4,50
0,8 7,08 8,50 11,05 4,50
1,1 9,74 11,69 15,20 5,70
2,5 20,16 24,19 31,45 15,00
4,5 31,28 37,54 48,00 18,00
Suurjäätmed EUR/m3 15,24 18,29
Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise hinnast / kord

 

Suurjäätmete kogust hinnatakse visuaalselt.

Biojäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,14 2,31 2,77 3,60 1,62
0,24 3,15 3,78 4,91 1,98

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Vanapaberi/kartongi mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,24 tasuta tasuta tasuta 1,98
0,6 tasuta tasuta tasuta 4,50
0,8 tasuta tasuta tasuta 4,50
2,5 tasuta tasuta tasuta 15,00
4,5 tasuta tasuta tasuta 18,00

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Lisateenused:

Teenuse liik Ühik EUR KM-ga
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel kord 3,83
Повторная высылка счета по почте раз 5,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine kord 19,17
Lepingu muutmine (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne) kord 1,95
Переоформление договора шт 3,95
Konteineri paigaldus / äravedu kuni 0,14 m3 – 1,10 m3 tk 25,37
Konteineri paigaldus / äravedu 1,10 m3 – 4,50 m3 tk 45,00
Kleebis jäätmemahutile tk 2,50
Vana mittestandardse konteineri äravedu tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 15,50
Konteineri pesu (1,10 m3 – 4,5 m3 konteinerid) tk 46,84
Konteineri pesu (0,14 m3 kuni 1,10 m3 konteinerid) tk 30,56
Lukuaasade paigaldus tk 28,76
Vooderduskoti paigaldus 140 liitrit tk 1,92
Vooderduskoti paigaldus 240 liitrit tk 1,92
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms) kuu 11,50
Konteineri mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, €/m3 28,76 28,76

 

Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ning konteineri pesu tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Sorteerimata segaolmejäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 14,56 17,47 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 29,15 34,98 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 49,40 59,28 kokkuleppel kokkuleppel

Biojäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 16,50 19,80 kokkuleppel kokkuleppel

 

Paberjäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 3,25 3,90 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 5,75 6,90 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 7,42 8,90 kokkuleppel kokkuleppel

 

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

 

Lepingute sõlmimine tööpäeval  9.00 kuni 16.00 müügiesinduses – tel 605 3866 ja 605 3869
e-mail: tallinn@ekovir.ee.
Tellimuste vastuvõtmine vastavalt lepingule dispetšerteenistuses – tel 605 3866 ja 605 3869.
Vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks: Tellija nimi, kontaktandmed ( kontaktisiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number), süvakogumismahutite paiknemise aadress,  jäätmeliigiti: konteinerite suurus ja tühjenduse sagedus.
Вид отходов Объём контейнера

Регулярное опустошение контейнеров по графику

EUR/раз

Опустошение контейнеров вне графика

EUR/раз

Аренда контейнера

EUR/месяц

Продажа контейнера

EUR/tk

Бытовые отходы Мешок
kuni 50 l 0,67 2,01
kuni 100 l 1,34 4,02
контейнер
80 l 1,08 3,24
140 l 1,88 5,64 1,88 70,00
240 l 3,23 9,69 3,23 70,00
360 l 4,84 14,52 4,84 120,00
660 l 8,06 24,18 8,06 250,00
800 l 10,75 32,25 10,75 310,00
1500 l 20,16 60,48 20,16
2500 l 33,60 100,80 33,60
3500 l 47,04 141,12 47,04
4500 l 60,48 181,44 60,48
Бумага и картон 660 l 0,01 0,03 8,06 250,00
800 l 0,01 0,03 10,75 310,00
1500 l 0,01 0,03 20,16
Tühisõit
Бытовые отходы
kord 100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
Tühisõit
Бумага и картон
kord 1,50

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете по почте, раз 3,83
Высылка по почте повторного счета о неоплаченном счете, раз 3,83
изменения договора или графика, раз 1,95
Переоформление договора, 1 шт 3,95
Высылка графика перевозки по почте, раз 1,96
Выдача справки об отходах, раз 19,17
Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,0 м3шт* 25,37
Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,0 м3шт* 45,00
Вывоз не стандартного контейнера, раз 25,00
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 3,83
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 11,50
Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз** 46,84
Мытье контейнера объемом до 1 3, раз** 30,56
Установка петель для замка на контейнер, контейнер 28,76
Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц 11,50
Вывоз упакованных бытовых и садово-парковых отходов, в том числе опавшие листья и скошенная трава, 1 м3 28,76
Опустошение переполненого контейнера, также сбор и вывоз вокруг контейнера упакованных бытовых отходов m3*** 28,76

 

* При замене или вывозе контейнера добавляется стоимость опустошения и 100% от стоимости мытья контейнера согласно действующему ценовому предложению. Первичная установка контейнера бесплатно.
** Объем (м3) вывозимых около контейнерных и превышающих объем контейнера отходов определяется в соответствии, с объемом занимаемом в кузове Машины. Переполненным считается контейнер, если в него помещено такое количество отходов, при котором невозможно закрыть крышку контейнера. Отходы, которые препятствуют закрытию крышки контейнера, считаются отходами, превышающими объем контейнера.

 

В случае если контейнер содержит не соответствующие отходы (опасные отходы, садово-парковые отходы, строительные отходы итд) OÜ EKOVIR оставляет за собой право не опустошать контейнер или требовать доплату за вывоз не соответствующих отходов (28,76 EUR/m3).

 

Цены содержат налог с оборота (20%).

 

Jäätmeliik Mahuti maht
m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Konteineri rent koos KM 20%

EUR/kuu

Konteineri müük koos KM 20%

EUR/tk

Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 100 l 1,13 1,70
0,08 0,91 1,36 1,50 70,00
0,14 1,59 2,38 1,88 70,00
0,24 2,72 4,08 3,23 70,00
0,37 4,20 6,29 4,84 100,00
kuni 0,66 7,48 11,22 8,06 120,00
0,8 9,07 13,61 10,75 220,00
1,1 12,47 18,71 15,00 300,00
1,5 17,01 25,52 20,16 900,00
2,5 28,35 42,53 33,60 1200,00
4,5 51,03 76,55 60,48 1500,00
Tühisõit objektile 100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Konteineri ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), kord/tk** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord/tk** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms):

1.võimalus – 1 lukk/kuu

2.võimalus – 1 lukk/kord

11,50

2,50

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmete (puulehed, oksad, pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted, m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, m3**** 28,76

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 50 l 0,32 0,41
Jäätmekott kuni 100 l 0,63 0,82
Konteiner
80 l 0,52 0,67 1,92 47,24
140 l 0,89 1,16 3,36 58,80
240 l 1,54 2,00 5,76 70,00
370 l 2,30 3,00 8,64 115,00
600 l 3,83 4,98 14,40 250,00
800 l 5,11 6,65 19,20 250,00
1500 l 9,59 12,47 36,00 490,00
2500 l 15,98 20,78 60,00 700,00
4500 l 28,77 37,40 108,00 850,00
Tühisõit Segaolmejäätmed, kord 0,52 €

 

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik****):

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76

 

Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).
***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Mahuti maht

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Konteiner
80 l 1,50 70,00
140 l 1,50 70,00
240 l 2,00 70,00
370 l 2,20 120,00
600 l 3,40 250,00
800 l 3,80 310,00
1500 l 9,60
2500 l 9,60
4500 l 9,60

 

Lisateenused (ei ole kliendile kohustuslik*****):

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Biokonteinerisse paigaldatav biolagunev kott, tk***** 3,40
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, tk* 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
Majades jäätmešahtidega konteineri teisaldamine kõrgendatud platsilt konteinerite jaoks, 1 konteiner (0,8 m3) 1,99

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.

** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

***** Biolaguneva koti paigaldamine biokonteinerisse tühjendamisel on kohustuslik, kuna biolagunevaid jäätmeid tuleb konteinerisse panna lahtiselt.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Вид отходов Объём контейнера

Регулярное опустошение контейнеров по графику с НСО 20%

EUR/раз

Опустошение контейнеров вне графика с НСО 20%

EUR/раз

Аренда контейнера с НСО 20%

EUR/месяц

Продажа контейнера с НСО 20%

EUR/шт

Бытовые отходы Мешок
kuni 50 l 0,16 0,32
kuni 100 l 0,32 0,64
контейнер
80 l 0,26 0,51 2,00 57,60
140 l 0,45 0,90 3,00 58,80
190 l 0,61 1,22 4,00 70,00
240 l 0,77 1,54 5,00 70,00
360 l 1,15 2,31 6,00 115,00
kuni 660 l 2,11 4,23 7,00 250,00
kuni 800 l 2,56 5,13 10,00 250,00
1100 l 3,52 7,05 11,00 260,00
1500 l 4,81 9,61 11,00 490,00
2500 l 8,01 16,02 20,00 700,00
4500 l 14,42 28,84 35,00 850,00
süva 3 m3 9,61 19,22 kokkuleppel
süva 5 m3 16,02 32,04 kokkuleppel
Бумага и картон 660 l 0,00 2,34 7,00 250,00
800 l 0,00 2,34 10,00 250,00
1100 l 0,00 2,46 11,00 260,00
1500 l 0,00 3,50 11,00 490,00
Tühisõit
Бытовые отходы
раз 70% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
Tühisõit
Бумага и картон
раз 1,50€

 

Дополнительные услуги:

Вид услуги EUR
Высылка долгового извещения о неоплаченном счете, раз 3,83
Высылка повторного счета о неоплаченном счете, раз 3,83
изменения договора или графика, раз 1,95
Переоформление договора, 1 шт 3,95
Высылка графика перевозки по почте, раз 1,96
Выдача справки об отходах, раз 19,17
Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,0 м3шт* 25,37
Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,0 м3шт* 45,00
Вывоз не стандартного контейнера, раз 25,00
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 3,83
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 11,50
Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз** 46,84
Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз** 30,56
Установка петель для замка на контейнер, 1 контейнер 28,76
Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц 11,50
Вывоз упакованных бытовых и садово-парковых отходов, в том числе опавшие листья и скошенная трава, м3 28,76
Опустошение переполненого контейнера, также сбор и вывоз вокруг контейнера упакованных бытовых отходов, м3*** 28,76
Вывоз крупногабаритных отходов находящихся в непосредственной близости контейнеров, до 2 м3 0,00

 

* При замене или вывозе контейнера добавляется стоимость опустошения и 50% от стоимости мытья контейнера согласно действующему ценовому предложению.
** Стоимость вывоза контейнера включена в цену.

*** Объем (м3) вывозимых около контейнерных и превышающих объем контейнера отходов определяется в соответствии, с объемом занимаемом в кузове Машины. Переполненным считается контейнер, если в него помещено такое количество отходов, при котором невозможно закрыть крышку контейнера. Отходы, которые препятствуют закрытию крышки контейнера, считаются отходами, превышающими объем контейнера.

 

В случае если контейнер содержит не соответствующие отходы (опасные отходы, садово-парковые отходы, строительные отходы итд) OÜ EKOVIR оставляет за собой право не опустошать контейнер или требовать доплату за вывоз не соответствующих отходов (28,76 EUR/м3).

 

Цены содержат налог с оборота (20%).

 

Вид отходов Объём контейнера

Регулярное опустошение контейнеров по графику

EUR/раз

Опустошение контейнеров вне графика

EUR/раз

Аренда контейнера

EUR/месяц

Продажа контейнера

EUR/шт

Бытовые отходы Мешок
kuni 50 l 0,27 0,27
контейнер
kuni 80 l 0,43 0,43 0,53 57,60
kuni 140 l 0,74 0,74 0,92 58,80
kuni 190 l 1,01 1,01 1,25 70,00
kuni 240 l 1,28 1,28 1,58 70,00
kuni 370 l 1,97 1,97 2,44 115,00
kuni 660 l 3,51 3,51 4,36 250,00
kuni 800 l 4,26 4,26 5,28 250,00
kuni 1100 l 5,85 5,85 7,26 260,00
kuni 1500 l 7,98 7,98 9,90 490,00
kuni 2500 l 13,30 13,30 16,50 700,00
kuni 4500 l 23,94 23,94 29,70 850,00
süva 3 m3 kokkuleppel
süva 5 m3 kokkuleppel
Бумага и картон kuni 660 l 0,01 0,01 4,36 250,00
kuni 800 l 0,01 0,01 5,28 250,00
kuni 1100 l 0,01 0,01 7,26 260,00
kuni 1500 l 0,01 0,01 9,90 490,00
kuni 2500 l 0,01 0,01 16,50 700,00
kuni 4500 l 0,01 0,01 29,70 850,00
биоотходы kuni 140 l 0,01 0,01 0,92 58,80
kuni 240 l 0,01 0,01 1,58 70,00
Пустой проезд kord 50% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
Вывоз крупногабаритных отходов, находящихся в непосредственной близости контейнеров, м3 6,00 €

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (по желанию клиента****):

Вид услуги EUR
Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз 3,83
Высылка повторного договора или повторного счета, раз 3,83
Изменение договора или графика, раз 1,96
Переоформление договора, 1 шт 3,95
Высылка повторного графика перевозки по почте, раз 1,96
Выдача справки об отходах, раз 19,17
Биоразлагаемый мешок для биоконтейнера, шт***** 3,40
Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3шт* 25,37
Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3шт* 45,00
Вывоз старого нестандартного контейнера, раз 25,00
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 11,50
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 15,50
Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз** 46,84
Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз** 30,56
Установка петель для замка на контейнер, 1 контейнер 28,76
Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц 11,50
Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз 2,50
По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1 м3 28,76
Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1 м3*** 28,76
Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1 м3**** 28,76
В домах, с мусорными шахтами, спуск контейнера с возвышенной площадки для мусорного контейнера, 1 контейнер (0,8 м3) 0,50

 

* При замене или вывозе контейнера добавляется стоимость опустошения и 100% от стоимости мытья контейнера согласно действующему ценовому предложению.
** Стоимость вывоза контейнера включена в цену.

*** Объем (м3) вывозимых около контейнерных и превышающих объем контейнера отходов определяется в соответствии с объемом, занимаемым в кузове Машины. Переполненным считается контейнер, если в него помещено такое количество отходов, при котором невозможно закрыть крышку контейнера. Отходы, которые препятствуют закрытию крышки контейнера, считаются отходами, превышающими объем контейнера.
**** В случае, если контейнер содержит несоответствующие отходы (опасные отходы, строительные отходы, садово-парковые отходы, и тд) OÜ EKOVIR оставляет за собой право не опустошать контейнер или требовать доплату за вывоз несоответствующих отходов (28,76 EUR/м3).
***** установка биомешка в биоконтейнер является обязательной при опустошении контейнера, т.к. биоотходы в контейнер необходимо складывать неупакованными.

 

Цены содержат налог с оборота (20%).

 

Jäätmete kogumine ja vedu:

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 1,42 1,42
0,14 1,42 1,42 1,91 60,00
0,24 2,28 2,28 1,91 70,00
0,36 2,28 2,28 3,59 100,00
0,60-0,66 6,66 6,66 5,63 250,00
0,77-0,80 9,24 9,24 5,99 310,00
1,50 10,80 10,80 18,00 1070,00
2,50 18,00 18,00 26,40 1370,00
4,50 19,80 19,80 36,00 1750,00
3 m3 6,00 6,00 48,00 kokkuleppel
5 m3 9,60 9,60 54,00 kokkuleppel
Paber ja kartong 0,24 0,00 0,00 1,91 70,00
0,60 0,00 0,00 5,63 250,00
0,77-0,80 0,00 0,00 5,99 310,00
2,50 0,00 0,00 26,40 1370,00
4,50 0,00 0,00 3,60 1750,00
3 m3 0,00 0,00 48,00 kokkuleppel
5 m3 0,00 0,00 54,00 kokkuleppel
Suurjäätmed 1 m3 28,76€
Tühisõit objektile 0,01€
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 9,24€

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine tasuta) 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.), 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete(s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteinerisse paigaldatud jäätmetele) äravedu ; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu 1 m3***
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1 m3****
28,76
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.

** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Сбор и вывоз отходов:

Вид отходов Объём контейнера

Регулярное опустошение контейнеров по графику

EUR/раз

Аренда контейнера

EUR/месяц

Продажа контейнера

EUR//шт

Бытовые отходы, Мешок kuni 50 l 1,50
kuni 150 l 2,00
Бытовые отходы, контейнер 80 l 1,74 1,00 70,00
140 l 0,24 1,25 70,00
240 l 0,60 1,50 70,00
370 l 1,20 5,00 120,00
600 – 660 l 14,40 2,20 250,00
800 l 16,80 2,50 310,00
1500 l 5,40 124,00
2500 l 6,00 175,00
4500 l 9,60 188,00
Бумага и картон 240 l 1,50 70,00
600 l 0,01 2,50 250,00
800 l 0,01 2,50 310,00
1500 l 0,01 72,00 420,00
2500 l 0,01 90,00 570,00
4500 l 0,01 88,00 650,00
Tühisõit
Бытовые отходы
kord 100% regulaarse graafikujärgse tühjenduse hinnast
Tühisõit
Бумага и картон
kord 1,50 EUR

 

Дополнительные услуги:

Вид услуги EUR
Высылка долгового извещения о неоплаченном счете, раз 3,83
Высылка повторного счета о неоплаченном счете, раз 2,56
изменения договора или графика, раз 1,95
Переоформление договора, 1 шт 3,95
Высылка графика перевозки по почте, раз 1,96
Выдача справки об отходах, раз 17,00
Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,0 м3, шт* 25,37
Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,0 м3, шт* 46,84
Вывоз не стандартного контейнера, раз 22,37
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 3,83
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 11,50
Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз** 46,84
Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз** 30,56
Установка петель для замка на контейнер, 1 контейнер 28,76
Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц 9,59
Опустошение переполненого контейнера, также сбор и вывоз вокруг контейнера упакованных бытовых отходов м3*** 28,76
Вывоз упакованных садово-парковых отходов, в том числе опавшие листья и скошенная трава, 1 м3 28,76
Вывоз крупногабаритных отходов находящихся в непосредственной близости контейнеров, до 2 м3 0,01

 

* При замене или вывозе контейнера добавляется стоимость опустошения и 100% от стоимости мытья контейнера согласно действующему ценовому предложению. Первичная установка контейнера бесплатно.

** Стоимость вывоза контейнера включена в цену.

*** Объем (м3) вывозимых около контейнерных и превышающих объем контейнера отходов определяется в соответствии, с объемом занимаемом в кузове Машины. Переполненным считается контейнер, если в него помещено такое количество отходов, при котором невозможно закрыть крышку контейнера. Отходы, которые препятствуют закрытию крышки контейнера, считаются отходами, превышающими объем контейнера.

 

В случае если контейнер содержит не соответствующие отходы (опасные отходы, садово-парковые отходы, строительные отходы итд) OÜ EKOVIR оставляет за собой право не опустошать контейнер или требовать доплату за вывоз не соответствующих отходов (28,76 EUR/m3).

 

Цены содержат налог с оборота (20%).

 

Jäätmeliik Mahuti maht

m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed
1 m3 13,68€
Jäätmekott kuni 150 l 2,05 2,67
0,08 1,09 1,42 1,25
0,14 1,92 2,49 1,25 60,00
0,24 3,28 4,27 1,58 70,00
0,37 5,06 6,58 2,44 100,00
0,66 9,03 11,74 4,36 250,00
0,80 10,94 14,23 5,28 310,00
1,50 20,52 26,68 7,26 1070,00
2,50 34,20 44,46 9,90 1370,00
4,50 61,56 80,03 16,50 1750,00
Paber ja kartong
1 m3 0,01€
0,24 0,01 0,01 1,58 70,00
0,60 0,01 0,01 4,36 250,00
0,77-0,80 0,01 0,01 5,28 310,00
2,50 0,01 0,01 9,90 1370,00
4,50 0,01 0,01 16,50 1750,00
Suurjäätmed 1 m3 7,20 €
Tühisõit objektile 100%
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 13,68 € m3

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Kordusvõlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine –tasuta) 1,96
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Konteineri ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37
Konteineri ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140l ja 240l konteineritele 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 konteiner 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.): 1.võimalus – 1 lukk/kuu 11,50
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.): 2.võimalus – 1 lukk/kord 2,50
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed (puulehed, oksad ja pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete(s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteinerisse paigaldatud jäätmetele) äravedu ; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Mahutiväliste pakendatud segaolmejäätmeted 1 m3*** 16,42
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1 m3**** 28,76

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3)

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Вид отходов Объём контейнера

Регулярное опустошение контейнеров по графику

EUR/kord

Опустошение контейнеров по заявке, вне графика

EUR/kord

Аренда контейнера

EUR/kuu

Продажа контейнера

EUR/tk

Бытовые отходы 50 l 3,74 4,75
140 l 5,36 6,81 70,00
240 l 6,28 7,97 70,00
800 l 9,45 11,96 5,28
1500 l 17,66 22,43 9,90
2500 l 27,53 34,97 16,50
4500 l 45,91 58,31 29,70
Упаковка, Бумага и картон 800 l 4,47 5,68 5,28
1500 l 8,39 10,65 9,90
2500 l 12,78 16,23 16,50
4500 l 19,81 25,16 29,70

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (по желанию клиента****):

Вид услуги EUR
Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз 3,83
Высылка повторного договора или повторного счета , раз 3,83
Изменение договора или графика, раз 1,96
Переоформление договора, 1 шт 3,95
Высылка повторного графика перевозки по почте, раз 1,96
Выдача справки об отходах, раз 19,17
Биоразлагаемый мешок для биоконтейнера, шт***** 3,40
Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз* 25,37
Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз* 45,00
Вывоз старого нестандартного контейнера, раз 25,00
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 11,50
Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз 15,50
Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз** 46,84
KМытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз** 30,56
Установка петель для замка на контейнер, 1 шт 28,76
Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц 11,50
Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз 2,50
По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1 м3 28,76
Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1 м3*** 28,76
Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1 м3**** 28,76

 

* При замене или вывозе контейнера добавляется стоимость опустошения и 100% от стоимости мытья контейнера согласно действующему ценовому предложению.

** Стоимость вывоза контейнера включена в цену.

*** Объем (м3) вывозимых около контейнерных и превышающих объем контейнера отходов определяется в соответствии с объемом, занимаемым в кузове Машины. Переполненным считается контейнер, если в него помещено такое количество отходов, при котором невозможно закрыть крышку контейнера. Отходы, которые препятствуют закрытию крышки контейнера, считаются отходами, превышающими объем контейнера.

**** В случае, если контейнер содержит несоответствующие отходы (опасные отходы, строительные отходы, садово-парковые отходы, и тд) OÜ EKOVIR оставляет за собой право не опустошать контейнер или требовать доплату за вывоз несоответствующих отходов (28,76 EUR/m3).

***** установка биомешка в биоконтейнер является обязательной при опустошении контейнера, т.к. биоотходы в контейнер необходимо складывать неупакованными.

 

Цены содержат налог с оборота (20%).

 

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,82 0,90
Konteiner
80 l 1,30 1,50 0,00 47,29
140 l 2,27 2,61 0,00 58,80
240 l 3,24 3,73 0,00 70,00
kuni 370 l 4,47 5,14 0,00 115,00
600 l 6,01 6,91 0,00 250,00
600 l – 660 l 6,62 7,61 0,00 250,00
770/800 l 8,02 9,22 0,00 250,00
1100 l 10,28 11,82 0,00 260,00
1500 l 14,02 16,12 0,00 490,00
2500 l 21,67 25,27 0,00 700,00
4500 l 38,99 44,84 0,00 850,00
süva 1,3 m3 11,27 12,96
süva 3 m3 25,99 29,89
süva 5 m3 43,33 49,83
Paber ja kartong 800 l 0,00 0,00 0,00 250,00
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00
Biojäätmed 140 l 0,62 0,71 0,00 58,80
240 l 1,08 1,24 0,00 70,00
Tühisõit objektile kord 0,74 0,74

 

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.):

1. võimalus – 1 lukk/kuu

2. võimalus – 1 lukk/kord

 

11,50

2,50

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastujäätmete (puulehed, oksad, pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete (s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteineritesse paigaldatud jäätmetele) äravedu; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel

 

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

 

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, suurjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

 

Kontaktid

Jõhvi

 • Kaasiku 28
 • tel. 33 66 726
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: ekovir@ekovir.ee

Narva

 • Lääne 5
 • tel. 35 68 068
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: narva@ekovir.ee

Tallinn

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 86
 • E-R: 08:00-16:30 (12:00-12:30 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tallinn@ekovir.ee

Tartu

 • Ropka tee 27
 • tel.  7 333 660
 • E-R: 09:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tartu@ekovir.ee