Hinnakiri

Segaolmejäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Jäätmekott kuni 0,04 – 0,15 1,30 1,56 2,03
0,14 2,99 3,59 4,67 1,62
0,24 3,50 4,20 5,46 1,98
0,37 4,05 4,86 6,32 2,18
0,6 5,31 6,37 8,28 4,50
0,8 7,08 8,50 11,05 4,50
1,1 9,74 11,69 15,20 5,70
2,5 20,16 24,19 31,45 15,00
4,5 31,28 37,54 48,00 18,00
Suurjäätmed EUR/m3 15,24 18,29
Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise hinnast / kord

Suurjäätmete kogust hinnatakse visuaalselt.

Biojäätmete mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,14 2,31 2,77 3,60 1,62
0,24 3,15 3,78 4,91 1,98

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Vanapaberi/kartongi mahuti tühjendamine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta
EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Graafikuväline tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

0,24 tasuta tasuta tasuta 1,98
0,6 tasuta tasuta tasuta 4,50
0,8 tasuta tasuta tasuta 4,50
2,5 tasuta tasuta tasuta 15,00
4,5 tasuta tasuta tasuta 18,00

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Lisateenused:

Teenuse liik Ühik EUR KM-ga
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel kord 3,83
Повторная высылка счета по почте раз 5,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) kord 1,96
Jäätmetõendi väljastamine kord 19,17
Lepingu muutmine (graafiku muutmine, mahuti suuruse muutmine, jne) kord 1,95
Переоформление договора шт 3,95
Konteineri paigaldus / äravedu kuni 0,14 m3 – 1,10 m3 tk 25,37
Konteineri paigaldus / äravedu 1,10 m3 – 4,50 m3 tk 45,00
Kleebis jäätmemahutile tk 2,50
Vana mittestandardse konteineri äravedu tk 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) kord 15,50
Konteineri pesu (1,10 m3 – 4,5 m3 konteinerid) tk 46,84
Konteineri pesu (0,14 m3 kuni 1,10 m3 konteinerid) tk 30,56
Lukuaasade paigaldus tk 28,76
Vooderduskoti paigaldus 140 liitrit tk 1,92
Vooderduskoti paigaldus 240 liitrit tk 1,92
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms) kuu 11,50
Konteineri mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu***, €/m3 28,76 28,76

Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ning konteineri pesu tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Sorteerimata segaolmejäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3

Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/kord

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 14,56 17,47 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 29,15 34,98 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 49,40 59,28 kokkuleppel kokkuleppel

Biojäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 16,50 19,80 kokkuleppel kokkuleppel

Paberjäätmete kogumine ja vedu:

Konteineri maht
m3
Tühjendus KM-ta

EUR/kord

Tühjendus KM-ga

EUR/mahuti

Konteineri rent KM-ga

EUR/kord

Konteineri müügihind KM-ga

EUR/kord

1,3 m3 Molok 3,25 3,90 kokkuleppel kokkuleppel
3,0 m3 Molok 5,75 6,90 kokkuleppel kokkuleppel
5,0 m3 Molok 7,42 8,90 kokkuleppel kokkuleppel

Konteineri täitmisel sorteerimisnõuetele mittevastavate jäätmetega rakendatakse tühjendusel segaolmejäätmete hinnakirja.

Lepingute sõlmimine tööpäeval  9.00 kuni 16.00 müügiesinduses – tel 605 3866 ja 605 3869
e-mail: tallinn@ekovir.ee.
Tellimuste vastuvõtmine vastavalt lepingule dispetšerteenistuses – tel 605 3866 ja 605 3869.
Vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks: Tellija nimi, kontaktandmed ( kontaktisiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number), süvakogumismahutite paiknemise aadress,  jäätmeliigiti: konteinerite suurus ja tühjenduse sagedus.
Jäätmeliik Mahuti maht
m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20%

EUR/kord

Konteineri rent koos KM 20%

EUR/kuu

Konteineri müük koos KM 20%

EUR/tk

Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 100 l 1,13 1,70
0,08 0,91 1,36 1,50 70,00
0,14 1,59 2,38 1,88 70,00
0,24 2,72 4,08 3,23 70,00
0,37 4,20 6,29 4,84 100,00
kuni 0,66 7,48 11,22 8,06 120,00
0,8 9,07 13,61 10,75 220,00
1,1 12,47 18,71 15,00 300,00
1,5 17,01 25,52 20,16 900,00
2,5 28,35 42,53 33,60 1200,00
4,5 51,03 76,55 60,48 1500,00
Tühisõit objektile 100% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
Jäätmekott kuni 50 l 0,32 0,41
Jäätmekott kuni 100 l 0,63 0,82
Konteiner
80 l 0,52 0,67 1,92 47,24
140 l 0,89 1,16 3,36 58,80
240 l 1,54 2,00 5,76 70,00
370 l 2,30 3,00 8,64 115,00
600 l 3,83 4,98 14,40 250,00
800 l 5,11 6,65 19,20 250,00
1500 l 9,59 12,47 36,00 490,00
2500 l 15,98 20,78 60,00 700,00
4500 l 28,77 37,40 108,00 850,00
Tühisõit Segaolmejäätmed, kord 0,52 €
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Mahuti maht

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Konteiner
80 l 1,50 70,00
140 l 1,50 70,00
240 l 2,00 70,00
370 l 2,20 120,00
600 l 3,40 250,00
800 l 3,80 310,00
1500 l 9,60
2500 l 9,60
4500 l 9,60
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Jäätmete tüüp Konteineri maht Konteinerite regulaarne tühjendamine graafiku järgi 20% käibemaksuga

EUR / kord

Konteinerite tühjendamine graafikust väljas, käibemaks 20%

EUR / kord

Konteinerite rent käibemaksuga 20%

EUR / kuu

20% käibemaksuga konteineri müük

EUR / tk

Majapidamisjäätmed kott
kuni 50 l 0,16 0,32
kuni 100 l 0,32 0,64
kontainer
80 l 0,26 0,51 2,00 57,60
140 l 0,45 0,90 3,00 58,80
190 l 0,61 1,22 4,00 70,00
240 l 0,77 1,54 5,00 70,00
360 l 1,15 2,31 6,00 115,00
kuni 660 l 2,11 4,23 7,00 250,00
kuni 800 l 2,56 5,13 10,00 250,00
1100 l 3,52 7,05 11,00 260,00
1500 l 4,81 9,61 11,00 490,00
2500 l 8,01 16,02 20,00 700,00
4500 l 14,42 28,84 35,00 850,00
süva 3 m3 9,61 19,22 kokkuleppel
süva 5 m3 16,02 32,04 kokkuleppel
Paber ja papp 660 l 0,00 2,34 7,00 250,00
800 l 0,00 2,34 10,00 250,00
1100 l 0,00 2,46 11,00 260,00
1500 l 0,00 3,50 11,00 490,00
Tühisõit kord 70% regulaarse graafikujärgse tühjendamise hinnast
Tühisõit kord 1,50€
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Kehtib alates 13.04.2021

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 0,89 € 1,16 €
0,14 0,83 € 1,08 € 0,92 € 60,00 €
0,24 1,43 € 1,85 € 1,58 € 70,00 €
0,37 2,20 € 2,86 € 2,44 € 100,00 €
0,60 3,56 € 4,27 € 4,36 € 250,00 €
0,66 3,92 € 5,10 € 4,36 € 250,00 €
0,80 4,75 € 6,18 € 5,28 € 310,00 €
1,1 6,53 € 8,49 € 7,26 € 380,00 €
1,5 8,91 € 11,58 € 9,90 € 1 770,00 €
2,5 14,85 € 19,31 € 16,50 € 2 370,00 €
4,5 26,73 € 34,75 € 29,70 € 2 750,00 €
Süvamahutid 3,0 17,82 € 23,17 € kokkuleppel kokkuleppel
5,0 29,70 € 37,92 € kokkuleppel kokkuleppel
Paber ja kartong 0,24 0,01 € 0,01 € 1,58 € 70,00 €
0,6-0,66 0,01 € 0,01 € 4,36 € 250,00 €
0,80 0,01 € 0,01 € 5,28 € 310,00 €
1,5 0,01 € 0,01 € 9,90 € 1 770,00 €
2,5 0,01 € 0,01 € 16,50 € 2 370,00 €
4,5 0,01 € 0,01 € 29,70€ 2 750,00 €
Biojäätmed 0,14 0,01 € 0,01 € 3,36 € 60,00 €
0,24 0,01 € 0,01 € 5,76 € 70,00 €
Suurjäätmed 1m3 0,01 €
Tühisõit objektile 50% mahuti tühjendamise teenustasust
mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus 1m3 32,00 €
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****) /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ( по желанию клиента****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel või e-posti teel, kord

Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз

3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel

Высылка повторного договора или повторного счета , раз

3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord

Изменение договора или графика, раз

1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord

Высылка повторного графика перевозки по почте, раз

1,96€
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele, 1 tk         

Установка биомешка в контейнер для БИО отходов объемом 140-240 литров, 1 шт

3,40 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord

Выдача справки об отходах, раз

19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз*

25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord*

Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз*

45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner

Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт

25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

11,50€
 Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт

15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт **

46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord**

Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт **

30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk.

Установка петель для замка на контейнер, 1 шт.

32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/месяц

11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord

Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном итд), 1 замок/раз

2,50€
Kõrgendatud platsilt konteineri teisaldamise eest (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), 1 konteiner

Снятие контейнера с пьедестала (более 15 см высота), 1 контейнер

0,55€
Jäätmešahtidega majades konteineri teisaldamine kõrgendatud platsilt (kõrgendatud platsiks loetakse  üle 15 cm kõrgust alust), 1 konteiner 

Спуск контейнера с возвышенной площадки (мусорные шахты) для мусорного контейнера (более 15 см высота), 1 контейнер

0,55€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3

По предварительному заказу вывоз упакованных  садово-парковых отходов (опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3

32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 ***

Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3

32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3****

Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 ****

32,00€
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta, samuti kontsensiooni lõppemisel.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

Narva Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Narva linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine“ tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. 

Narva linn on korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jagatud 3 (kolmeks) jäätmeveo piirkonnaks:

Piirkond I (Kreenholm), Piirkond II (Vanalinn), Piirkond III (Pähklimäe)

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud:

 1. segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed),
 2. paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber),
 3. 3. Alates 1. jaanuarist 2021 segapakendijäätmed jäätmekoodiga 15 01 06 (segapakend)

  Seega,  alates 26.07.2020 OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnustati riigihankel (riigihankes) edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust ülalnimetatud jäätmeid koguda ja nende jäätmetega konteinereid tühjendada.

Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel „Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas“. Vastavalt sellele pikendatakse alates 26.07.2020 automaatselt kõik Ekovir OÜ-ga sõlmitud jäätmeveoteenuse osutamise lepingud arvestades maksumuste muutustega riigihankes osalemisel (vt tabel allpool), ülejäänud lepingu tingimused, sh ka jäätmete väljaveo ja konteinerite tühjendamise graafikujärgsed tingimused jäävad samad.

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir

Kehtib alates 26.07.2020

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Segaolmejäätmed Jäätmekott kuni 150 l 1,20 € 1,20 €
0,14 1,20 € 1,20 € 1,91 € 60,00 €
0,24 2,40 € 2,40 € 1,91 € 70,00 €
0,36 2,40 € 2,40 € 3,59 € 100,00 €
0,60-0,66 6,96 € 6,96 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 9,36 € 9,36 € 5,99 € 310,00 €
1,5 10,80 € 10,80 € 25,20 € 1 770,00 €
2,5 26,40 € 26,40 € 29,30 € 2 370,00 €
4,5 29,76 € 29,76 € 41,40 € 2 750,00 €
3 m3 8,40 € 8,40 € 55,20 € kokkuleppel
5 m3 12,00 € 12,00 € 62,10 € kokkuleppel
Paber ja kartong 0,24 0,00 € 0,00 € 1,91 € 70,00 €
0,6 0,00 € 0,00 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 0,00 € 0,00 € 5,99 € 310,00 €
2,5 0,00 € 0,00 € 29,30 € 2 370,00 €
4,5 0,00 € 0,00 € 41,40 € 2 750,00 €
3 m3 0,00 € 0,00 € 55,20 € kokkuleppel
5 m3 0,00 € 0,00 € 62,10 € kokkuleppel
Segapakendijäätmed 0,24 0,00 € 0,00 € 1,91 € 70,00 €
0,6 0,00 € 0,00 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 0,00 € 0,00 € 5,99 € 310,00 €
2,5 0,00 € 0,00 € 29,30 € kokkuleppel
4,5 0,00 € 0,00 € 41,40 € kokkuleppel
Suurjäätmed 1m3 32,00 €
Tühisõit objektile 1,20 €
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest 9,36 €
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Hinnad on alates 15.01.2021

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord Konteineri rent EUR/kuu Konteineri müük EUR/tk
Segaolmejäätmed hind 1m3  8,34 Jäätmekott kuni 150 l 1,25 € 1,63 €
0,14 1,17 € 1,52 € 1,91 € 60,00 €
0,24 2,00 € 2,60 € 1,91 € 70,00 €
0,36 3,00 € 3,90 € 3,59 € 100,00 €
0,60-0,66 5,50 € 7,16 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 6,67 € 8,67 € 5,99 € 310,00 €
1,5 12,51 € 16,26 € 25,20 € 1 770,00 €
2,5 20,85 € 27,11 € 29,30 € 2 370,00 €
4,5 37,53 € 48,79 € 41,40 € 2 750,00 €
Paber ja kartong 0,24 0,01 € 0,01 € 1,91 € 70,00 €
0,6 0,01 € 0,01 € 5,63 € 250,00 €
0,77-0,80 0,01 € 0,01 € 5,99 € 310,00 €
2,5 0,01 € 0,01 € 29,30 € 2 370,00 €
4,5 0,01 € 0,01 € 41,40 € 2 750,00 €
Biojäätmed 0,14 0,01 € 0,01 € 1,91 € 70,00 €
0,24 0,01 € 0,01 € 5,63 € 250,00 €
Suurjäätmed ühekordse vedu kuni 2m3 1m3 0,01 €
Tühisõit objektile 50%
Hüvitus rikutud pakendi ja paberi papi eest 8,67 €

 

LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele, 1 tk           3,40 €
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Jäätmeliik Mahuti maht

m3

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed
1 m3 13,68€
Jäätmekott kuni 150 l 2,05 2,67
0,08 1,09 1,42 1,25
0,14 1,92 2,49 1,25 60,00
0,24 3,28 4,27 1,58 70,00
0,37 5,06 6,58 2,44 100,00
0,66 9,03 11,74 4,36 250,00
0,80 10,94 14,23 5,28 310,00
1,50 20,52 26,68 7,26 1070,00
2,50 34,20 44,46 9,90 1370,00
4,50 61,56 80,03 16,50 1750,00
Paber ja kartong
1 m3 0,01€
0,24 0,01 0,01 1,58 70,00
0,60 0,01 0,01 4,36 250,00
0,77-0,80 0,01 0,01 5,28 310,00
2,50 0,01 0,01 9,90 1370,00
4,50 0,01 0,01 16,50 1750,00
Suurjäätmed 1 m3 7,20 €
Tühisõit objektile 100%
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 13,68 € m3
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Jäätmete tüüp Konteineri maht Konteinerite regulaarne tühjendamine graafiku alusel

EUR / kord

Konteinerite tühjendamine nõudmisel, graafikust väljas

EUR / kord

Konteinerite rent

EUR / kuu

Konteinerite müük

EUR / tk

Majapidamisjäätmed 50 l 3,74 4,75
140 l 5,36 6,81 70,00
240 l 6,28 7,97 70,00
800 l 9,45 11,96 5,28
1500 l 17,66 22,43 9,90
2500 l 27,53 34,97 16,50
4500 l 45,91 58,31 29,70
Pakendid, paber ja papp 800 l 4,47 5,68 5,28
1500 l 8,39 10,65 9,90
2500 l 12,78 16,23 16,50
4500 l 19,81 25,16 29,70
LISATEENUSED( ei ole kliendile kohustuslik****)
Teenuse liik/ Вид услуги EUR
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord 3,83€
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel 3,83€
Lepingu andmete, veograafiku  muutmine, kord 1,96€
Korduva veograafiku  saatmine posti teel, kord 1,96€
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* 25,37€
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* 45,00€
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50€
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50€
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** 46,84€
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** 30,56€
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. 32,00€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu 11,50€
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord 2,50€
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 32,00€
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** 32,00€
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** 32,00€

* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta.
** sisaldab konteineri äratoomise tasu.
*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri  mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.
****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (32,00 EUR/m3)
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Jäätmeliik Mahuti maht

Regulaarne graafikujärgne tühjendus

EUR/kord

Graafikuväline tellimusel tühjendus

EUR/kord

Konteineri rent

EUR/kuu

Konteineri müük

EUR/tk

Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,92 1,19
Konteiner
80 l 1,46 1,90 0,00 47,29
140 l 2,56 3,33 0,00 58,80
240 l 3,73 4,85 0,00 70,00
kuni 370 l 5,23 6,80 0,00 115,00
600 l 7,24 9,42 0,00 250,00
600 l – 660 l 7,98 10,37 0,00 250,00
770/800 l 9,66 12,56 0,00 250,00
1100 l 12,54 16,30 0,00 260,00
1500 l 17,10 22,23 0,00 490,00
2500 l 26,81 34,85 0,00 700,00
4500 l 48,23 62,70 0,00 850,00
süva 1,3 m3 13,94 18,12
süva 2 m3 21,43 27,86
süva 3 m3 32,15 41,79
süva 5 m3 53,59 69,67
Paber ja kartong 800 l 0,00 0,00 0,00 250,00
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00
Biojäätmed 140 l 1,39 1,81 0,00 58,80
240 l 2,40 3,11 0,00 70,00
süva 1,3 m3 12,93 16,81
Tühisõit objektile kord 0,74 0,74

Lisateenused:

Teenuse liik EUR
Korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta posti teel, kord 3,83
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel, kord 3,83
Korduva veograafiku väljastamine posti teel, kord (esmakordne veograafiku saatmine on tasuta) 1,96
Lepingu ümbervormistamine, 1 tk 3,95
Jäätmetõendi väljastamine, kord 19,17
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, tk* 25,37
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, tk* 45,00
Biolagunev vooderduskott 140 l ja 240 l konteineritele 3,40
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner 25,00
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 11,50
Ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord 15,50
Konteineri pesu (kuni 1,5 m3 konteinerid), kord** 30,56
Konteineri pesu (1,5 – 4,5 m3 konteinerid), kord** 46,84
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk 28,76
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms.):

1. võimalus – 1 lukk/kuu

2. võimalus – 1 lukk/kord

11,50

2,50

Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastujäätmete (puulehed, oksad, pügatud muru) äravedu, 1 m3 28,76
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate suurjäätmete äravedu, kuni 2 m3 30,00
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel juhuslike jäätmete (s.o. prügikottidesse paigaldatud segaolmejäätmed, mis sobivad ühekordsele üleandmisele lisaks tavapärastele konteineritesse paigaldatud jäätmetele) äravedu; (50-liitrine kott/tk) 0,70
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu, 1 m3*** 28,76
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1 m3**** 28,76
Süvakogumismahutite müük ja paigaldus kokkuleppel

* Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale.
** Sisaldab konteineri äratoomise tasu.

*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri väliste ja konteineri mahu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi.

**** Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, ehitusjäätmed, suurjäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ-l EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (28,76 EUR/m3).

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

Kontaktid

Jõhvi

 • Kaasiku 28
 • tel. 33 66 726
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: ekovir@ekovir.ee

Narva

 • Lääne 5
 • tel. 35 68 068
 • E-R: 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: narva@ekovir.ee

Tallinn

 • Suur-Sõjamäe 31
 • tel. 60 53 86
 • E-R: 08:00-16:30 (12:00-12:30 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tallinn@ekovir.ee

Tartu

 • Ropka tee 27
 • tel.  7 333 660
 • E-R: 09:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
 • L-P: Suletud
 • e-post: tartu@ekovir.ee