Austatud Anija valla elanik, jäätmevaldaja!

Austatud Anija valla elanik, jäätmevaldaja!

Teade biojäätmete üleandmise ja kompostimise nõude osas

Köögi- ja sööklajäätmete (ehk toidujäätmed) tekkekohal liigiti kogumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Selleks tuleb kõikidel jäätmevaldajatel omada konteinerit köögi- ja sööklajäätmete jäätmevedajale üleandmiseks või asuda jäätmeid oma kinnistul nõuetekohaselt kompostima. Konteineri saab osta või rentida jäätmevedajalt, samuti on võimalus osta sobiv, standardile vastav konteiner ka poest.

Kui köögi- ja sööklajäätmeid juba kompostitakse või alustatakse kompostimisega:

–  siis peab e-posti teel esitama sellekohase teate Anija valla keskkonnaspetsialistile (evelin.kolbak@anija.ee, +372 58 189 033).

–  teate peab esitama hiljemalt 31.12.2023.aastaks.

Kui jäätmevaldaja ei ole 31.12.2023.aastaks kompostimise teadet keskkonnaspetsialistile esitanud, siis tähendab see seda, et jäätmevedaja soovib anda köögi- ja sööklajäätmeid konteineriga jäätmevedajale üle. Jäätmevedaja väljastab kõikidele sellistele jäätmevaldajatele jäätmete äraveo graafiku (1 x 14 päeva jooksul).

Kui jäätmete äraveo päeval selgub, et jäätmete konteiner puudub või puudub sellele ligipääs, siis esitab jäätmevedaja tühisõidu arve. Kui jäätmete konteiner puudub mitmel korral järjest, siis on vallavalitsusel õigus alustada antud jäätmevaldaja osas järelevalvemenetlust. Rahaline trahv jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumise eest on kuni 200 trahviühikut.

Jäätmevaldaja, palun võtta kasutusele sulle sobiv lahendus!

Lisainfot köögi- ja sööklajäätmete kogumise reeglite ja hindade osas leiate Anija valla kodulehelt.  https://anija.ee/