Rubriik: <span>muutused</span>

Home / muutused
Austatud Anija valla elanik, jäätmevaldaja!
Postitus

Austatud Anija valla elanik, jäätmevaldaja!

Teade biojäätmete üleandmise ja kompostimise nõude osas Köögi- ja sööklajäätmete (ehk toidujäätmed) tekkekohal liigiti kogumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Selleks tuleb kõikidel jäätmevaldajatel omada konteinerit köögi- ja sööklajäätmete jäätmevedajale üleandmiseks või asuda jäätmeid oma kinnistul nõuetekohaselt kompostima. Konteineri saab osta või rentida jäätmevedajalt, samuti on võimalus osta sobiv, standardile vastav konteiner ka poest. Kui köögi-...

Austatud Sillamäe linna elanik, jäätmevaldaja!
Postitus

Austatud Sillamäe linna elanik, jäätmevaldaja!

Sillamäe Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Sillamäe linnas 2023-2026“ (viitenumber 263900) tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.  Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud veopiirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud jäätmed: 20 01 01 – Paber ja kartong; 20 01 08 ja 20 02 01 –...

Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!
Postitus

Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja!

  Austatud Narva linna elanik, jäätmevaldaja! Narva Linnavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas 2023-2026“ (viitenumber 259171) tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.  Narva linn on korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks jagatud 3 (kolmeks) jäätmeveo piirkonnaks: Piirkond I (Kreenholm), Piirkond II (Vanalinn), Piirkond III (Pähklimäe)...

Austatud Anija valla jäätmevaldaja!
Postitus

Austatud Anija valla jäätmevaldaja!

Riigihanke „Anija valla korraldatud jäätmeveo teenuste riigihange“ tulemusena on sõlmitud leping Anija vallas korraldatud jäätmeveo teenuste osutamiseks OÜ-ga EKOVIR (registrikood 10548331). Vastavalt sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingule on OÜ-l EKOVIR alates 01.10.2022 ainuõigus vedada kogu Anija valla territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes (firmades, kauplustes, tootmisüksustes jne) ja asutustes (lasteaiad, koolid jne) tekkinud alljärgnevad jäätmeid: 20 03 01 – segaolmejäätmed; 20...

TEATIS JÕHVI/KOHTLA-JÄRVE/ HINNAKIRJA MUUTMISEST  ALATES 01.06.2022 MULTILIFTI TEENUSTELE
Postitus

TEATIS JÕHVI/KOHTLA-JÄRVE/ HINNAKIRJA MUUTMISEST  ALATES 01.06.2022 MULTILIFTI TEENUSTELE

Lugupeetud kliendid Teatame Teile, et alates 01.06.2022.a. muutuvad jäätmete kogumise veoteenuse hinnad JÕHVI/KOHTLA-JÄRVE seoses kütusehindade tõusuga. Lisame uue, alates 01.06.2022.a. kehtima hakkava hinnakirja. Uued hinnad on välja toodud alljärgnevas tabelis. Konteinerite rendihinnad  ei muutu. Lugupidamisega, OÜ EKOVIR JÕHVI / KOHTLA-JÄRVE / alates 01.06.2022 Konteineri maht, m3 Paigaldamine, euro/ установка Veo hind, Uikala, euro/ вывоз Hind kokku,...

Austatud Jõgeva valla jäätmevaldaja!
Postitus

Austatud Jõgeva valla jäätmevaldaja!

Jõgeva Vallavalituse poolt läbi viidud  riigihanke „Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2022– 2027“ tulemusena on sõlmitud leping OÜ EKOVIR (registrikood 10548331), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.  Vastavalt sõlmitud lepingule on OÜ EKOVIR alates 01.04.2022 kuni 31.03.2027 ainuõigus vedada kogu Jõgeva valla territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes (firmades, kauplustes, tootmisüksustes jne) ja asutustes (lasteaiad, koolid jne) tekkinud alljärgnevad jäätmeid: 1....

  • 1
  • 2